Władze

Prezes Zarządu Jarosław Szymczak
V-ce Prezes Zarządu
Jolanta Rynarzewska
Skarbnik Violetta Buchwald
Sekretarz Beata  Jambroszczak
Członek Zarządu Jacek Bujałowski
Członek Zarządu Ewa Kaczmarek
Członek Zarządu Wojciech Stanek

 

Komisja Rewizyjna WSZN

Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej Ewa Smarsz
Zastępca Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej Wojciech Bagaziński
Członek  Komisji  Rewizyjnej Grażyna  Manicka