Władze

Prezes Zarządu Jarosław Szymczak
V-ce Prezes Zarządu
Ewa Kłos
Skarbnik Ewa Smarsz
Sekretarz Beata  Jambroszczak
Członek Zarządu Violetta Buchwald
Członek Zarządu Halina Kasprzak
Członek Zarządu Wojciech Stanek

 

Komisja Rewizyjna WSZN

Członek  Komisji  Rewizyjnej Wojciech Bagaziński
Członek  Komisji  Rewizyjnej Grażyna  Manicka
Członek  Komisji  Rewizyjnej Romualda Humska-Pawlicka