Władze

Prezes Zarządu Zbigniew  Pogorzelski
V-ce Prezes Zarządu
Marzena Zielińska
Skarbnik Jarosław Szymczak
Sekretarz Halina  Kasprzak
Członek Zarządu Henryk  Boguszyński
Członek Zarządu Beata  Jambroszczak
Członek Zarządu Wojciech Stanek

 

Komisja Rewizyjna WSZN

Przewodnicząca Komisji  Rewizyjnej Ewa  Smarsz
zastępca  Przewodniczącego Komisji  Rewizyjnej
Małgorzata  Łukaszewska –
Członek  Komisji  Rewizyjnej Romualda Humska-Pawlicka