Władze

Prezes Zarządu Zbigniew  Pogorzelski
V-ce Prezes Zarządu
Jarosław Szymczak
Skarbnik Halina  Kasprzak
Sekretarz Beata  Jambroszczak
Członek Zarządu Wojciech Stanek
Członek Zarządu Marzena Zielińska
Członek Zarządu Henryk Boguszyński

 

Komisja Rewizyjna WSZN

Przewodnicząca Komisji  Rewizyjnej Ewa  Smarsz
Zastępca  Przewodniczącego Komisji  Rewizyjnej
Grażyna  Manicka
Członek  Komisji  Rewizyjnej Romualda Humska-Pawlicka