Akademia słońca – współpraca

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Uprzejmie informujemy, że Wielkopolskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości zostało zaproszone przez Akademię Słońca – naszego Partnera merytorycznego XII Kongresu PFSZN do współpracy w zakresie projektu „Ciepło w budynkach wielorodzinnych – aktualna sytuacja systemów cieplnych na przykładzie 30 obiektów wspólnot w Wielkopolsce”.

Ponadto, uczestnikami projektu są  Politechnika Poznańska oraz Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią.

W ramach ww. działań zostanie sporządzony raport na temat systemów cieplnych stosowanych w budownictwie mieszkaniowym na terenie Wielkopolski.

Podstawą sporządzenia ww. raportu będą badania przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 30 wspólnot mieszkaniowych z obszaru Województwa Wielkopolskiego.

Przedstawiciele Akademii Słońca będą prowadzić badania na czterech płaszczyznach:

1)      technicznej (dotyczącej rozwiązań  stosowanych w poszczególnych wspólnotach),

2)      ekonomicznej (w zakresie kosztów zużycia energii cieplnej z uwzględnieniem opłat przypadających na poszczególnych mieszkańców wspólnot),

3)      inwestycyjnej (na temat przeprowadzonych w okresie ostatnich 10 lat prac  inwestycyjnych we wspólnotach w zakresie obniżenia kosztów zużycia energii cieplnej),

4)      własnościowej (pozyskanie opinii właścicieli lokali odnośnie dotychczasowych systemów cieplnych, form współpracy  pomiędzy członkami wspólnot a zarządcami nieruchomości w kwestii podnoszenia świadomości energetycznej).

Celem raportu jest stworzenie bazy danych na temat istniejących systemów cieplnych na terenie Wielkopolski. Ponadto, będzie on miał charakter badawczy, poznawczy,  edukacyjny, a także stanowił podstawę do wdrożenia ewentualnych działań zmierzających do poprawy efektywności cieplnej.

Powyższy raport zostanie przedłożony Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Narodowemu Funduszowi w Warszawie

Nadmieniamy, że przedmiotowy projekt idealnie wpisuje się w problematykę XII Kongresu PFSZN , którego organizatorem było Nasze Stowarzyszenie w 2012 roku.

Zwracamy się do Koleżanek i Kolegów o przyłączenie się do ww. projektu poprzez udostępnienie przedstawicielom firmy Akademia Słońca nieruchomości zarządzanych przez Państwa, celem zebrania danych niezbędnych do stworzenia ww. opracowania.

Każdy z Państwa może zaproponować do projektu kilka nieruchomości (badanie odbędzie się na przykładzie,  o czym była mowa 30 nieruchomości).

Ponadto informujemy, że uzgodniliśmy z firmą sporządzająca raport, że Wspólnoty nie będą w opracowaniu indywidualizowane poprzez podanie ich nazw i adresów.

Zapraszamy do wzięcia udziału w ww. projekcie.

KONTAKT W SPRAWIE PROJEKTU:

AKADEMIA SŁOŃCA P. KRZYSZTOF FRĄSZCZAK – TEL. 609-316-463

W  imieniu Zarządu WSZN

Adam Skarzyński

Prezes Stowarzyszenia

 

Załączniki:

Wniosek Akademii słońca 1

Wniosek Akademii słonca 2

List intencyjny