Historia

Wielkopolskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości z siedzibą w Poznaniu powstało w 1997 roku z inicjatywy 18 osób zajmujących się zarządzaniem  nieruchomościami. Było odpowiedzią na zapotrzebowanie stworzenia organizacji odmiennej od organizacji funkcjonujących na rynku i skupiających osoby zajmujące się zarządzaniem nieruchomościami.

Z biegiem czasu deklaracje członkowskie Stowarzyszenia podpisywało coraz więcej osób. Na dzień dzisiejszy zrzesza 92 osoby, działające m.in. na terenie województwa wielkopolskiego i łódzkiego. Nasi członkowie to między innymi szefowie firm prywatnych, państwowych, komunalnych, spółdzielczych i innych jednostek organizacyjnych, których przedmiotem działania jest zarządzanie nieruchomościami o różnym stanie prawnym oraz o różnym sposobie ich wykorzystania.

Misją WSZN zgodnie z przyjętym statutem jest m.in.:

– dążenie do stworzenia profesjonalnej obsługi rynku nieruchomości,

– ochrona praw zarządców nieruchomości,

– kształtowanie opinii i ocen na temat rynku zarządzania nieruchomościami,

– udzielanie pomocy w sprawach związanych z zarządzaniem nieruchomościami,

– prowadzenie poradnictwa w sprawach dotyczących zarządzania nieruchomościami,

– wspieranie wszelkich inicjatyw, których celem jest decentralizacja zarządzania nieruchomościami.

Popularyzacja wiedzy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, jak również przestrzeganie zasad etyki zawodowej ma służyć realizacji przyjętych celów. WSZN jest jednym z 5-ciu Stowarzyszeń, które w 1998r. powołały do życia Polską Federację Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości z siedzibą w Warszawie, a obecnie Polską Federację Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych.

Niewątpliwie dużym sukcesem było uczestniczenie przez wiele lat członków Stowarzyszenia w składzie Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw uprawnień i licencji zawodowych – Podkomisji do spraw zarządzania nieruchomościami oraz Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.

W roku 2000 Wielkopolskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości podpisało porozumienie o współpracy z Wielkopolskim Centrum Nieruchomości w Poznaniu, które zaowocowało wieloletnią współpracą w przygotowywaniu nowych adeptów pracy na rynku zarządzania nieruchomościami.

Mając na uwadze obowiązki wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami i oczekiwania zarządców, podjęliśmy się trudu negocjowania korzystnych warunków ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej zarządców nieruchomości dla Członków Stowarzyszenia z firmami ubezpieczeniowymi. Przez wiele lat Stowarzyszenie współpracowało z biurem brokerskim SAGA BROKERS, a ostatnio z Towarzystwem Ubezpieczeniowym UNIQA.

Od samego początku istnienia Stowarzyszenie organizowało dla swoich członków, i nie tylko, szkolenia o tematyce związanej z rynkiem nieruchomości. Natomiast w ostatnich latach, corocznie wielodniowe wyjazdowe szkolenia krajowe i zagraniczne, podczas których odwiedzono takie stolice krajów Unii Europejskiej jak: Berlin, Praga, Bratysława, Wiedeń, Budapeszt, Wilno, Ryga, Tallinn, Helsinki i Rzym.

W latach 2009, 2012 WSZN było organizatorem IX i XII Kongresu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, a w 2017 roku Poznań miał zaszczyt gościć uczestników XVII Kongresu PFSZN po raz trzeci.

W okresie 20 lat istnienia Prezesami Zarządu Stowarzyszenia byli Halina Kulesza, Krzysztof Staniszewski, Michał Tokłowicz, Adam Skarzyński działając społecznie na rzecz jego członków.

Pomimo deregulacji zawodu zarządcy nieruchomości nasze Stowarzyszenie nadal realizuje swoje zadania statutowe, a jednocześnie stanowi duże wsparcie dla swoich członków w propagowaniu właściwych standardów i prowadzeniu profesjonalnej obsługi zarządzanych nieruchomości.