Kiekrz, 7-8 czerwca 2013 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy !!

 

W imieniu Zarządu WSZN mamy przyjemność zaprosić Państwa na organizowany w dniach 07 – 08 czerwca 2013 r. cykl szkoleń dla zarządców nieruchomości. Szkolenia zostały dobrane w taki sposób, ażeby były pomocne w rozwiązywaniu problemów, powstających w trakcie wykonywanych przez Państwa obowiązków zawodowych.

 

Tytułem uzupełnienia pisma, skierowanego do Państwa w dniu 06 maja 2013 r., poniżej przedstawiamy szczegółowy program szkoleń:

1.  w dniu 07 czerwca 2013 r. (około 17:00) po zakończeniu Walnego Zebrania WSZN zaplanowaliśmy:

1)              (10 min) wystąpienie Pana Rafała Sakowicza przedstawiciela Baumit Sp. z o.o. w trakcie, którego zostanie omówiona w kilku słowach nowa oferta ww. Firmy. Wystąpienie będzie nawiązywać do szkolenia, które Firma Baumit Sp. z o.o. zorganizowała dla Członków Stowarzyszenia w miesiącu styczniu 2013 r. na terenie swojego Zakładu Produkcyjnego w Pobiedziskach.

Nadmieniamy, że Firma Baumit Sp. z o.o. jest Partnerem Stowarzyszenia. Jest ona nie tylko producentem i sprzedawcą materiałów budowlanych, ale również dzięki podjętej współpracy poszerzyła dla naszych członków swoją ofertę o dodatkowe usługi w szczególności w zakresie projektowania kolorystyki, badania przyczyn i stanu zawilgoceń murów, konsultacji
z konserwatorem zabytków.

Uczestnicy styczniowego szkolenia mogą zapewne potwierdzić, że zarówno wiedza jak
i profesjonalizm pracowników firmy Baumit była na najwyższym poziomie;

2)              (60 min) szkolenie przedstawicieli firmy DALKIA S.A. – lokalnego dostawcy ciepła. W ramach wykładu zostaną omówione zagadnienia z zakresu nowych obowiązków wynikających
z dyrektyw unijnych i ustawy o efektywności energetycznej. To problematyka bardzo interesująca i zarazem obowiązkowa z punktu widzenia poszerzania wiedzy w tym obszarze
przez zarządców nieruchomości. W ramach szkolenia wysłuchamy informacji na temat kogeneracji. Prelegenci opowiedzą o cieple systemowym, które w Poznaniu ma bardzo wysoki wskaźnik wykorzystania energii pierwotnej, co jest jedną z informacji potrzebnych
przy certyfikacji energetycznej budynków. W trakcie wykładu będzie możliwość omówienia również kwestii związanych z podłączeniem nowych budynków do sieci czy też uzupełnienia dostaw o ciepłą wodę użytkową. Prowadzącymi szkolenia będą osoby z którymi spotkacie się państwo w Spółce realizując określone zadania w tym m.in. Pani Beata Janus – Biała (kierownik Wydziału Rozwoju Miasta Poznania), Pani Hanna Ciesielska (kierownik Wydziału Kluczowych Klientów), Pani Beata Owczarek (koordynator ds. Nowych Produktów) oraz Pan Bartłomiej Pawluk (Dyrektor Biura Komunikacji).

3)       (60 min) Wystąpienie Pana Wiesława Słomowicza członka bogatego zespołu specjalistów i audytorów działających pod nazwą NOVPOL a współpracujących m.in. z Firmą Baumit Sp. z o.o. Podczas wykładu zostaną omówione możliwości pozyskania źródeł finansowania inwestycji (na budowę, rozbudowę czy przebudowę obiektów). Tematyka jest bardzo istotna z punktu widzenia prowadzenia na terenie zarządzanych nieruchomości polityki remontowo-modernizacyjnej w związku z drastycznym ograniczeniem środków z budżetu państwa na premie termomodernizacyjne i remontowe budynków;

 

2.       w dniu 08 czerwca 2013 r. od godziny 10:00 przygotowaliśmy dla Państwa następujące szkolenia:

1)   (60-120 min) wystąpienie Dyrektora Biura Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej Pana dra Przemysława Gonera. Przedstawiciele ZW GOAP: Pan Dyrektor Dr Przemysław Gonera oraz Pan Walerian Ignasiak – Rzecznik prasowy ZW GOAP przybędą na specjalne nasze zaproszenie, celem wyjaśnienia kwestii związanych z wdrażaniem
od 01 lipca 2013 roku systemu odbioru odpadów komunalnych z terenu gmin odjętych działaniem ww. Związku. W trakcie przedmiotowego szkolenia będziecie Państwo mogli zadawać pytania dotyczące kwestii związanych z zasadami gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.  Mamy nadzieję, że ww. spotkanie umożliwi nam rozwianie wszelkich wątpliwości, które powstały w związku z wdrażaniem ww. systemu. Uważamy, że względu na wagę problemu na tym spotkaniu powinien być obecny każdy zarządca nieruchomości. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!;

Spotkanie zostało zaplanowane w miarę potrzeb – minimalnie 60 min., maksymalnie 120 min.

2)       (20 min) wystąpienie Pani Agnieszki Schmidt-Joris Prezesa Zarządu firmy MOLOK POLSKA Sp. z o.o. zajmującej się produkcją i dystrybucją na terenie Polski m.in. pojemników do składowania nieczystości stałych umieszczonych pod ziemią. Jest to ciekawa, a zarazem alternatywna propozycja gromadzenia  odpadów komunalnych na terenie nieruchomości. W trakcie prelekcji dowiemy się co powinniśmy wiedzieć na temat pojemników do gromadzenia odpadów – temat „na czasie”, z uwagi na wejście w życie od 01 lipca 2013 r. „ustawy śmieciowej”;

3)       (60-120) szkolenie na temat „Podatki w zarządzaniu i obrocie nieruchomościami” zostanie przeprowadzone przez Pana Rafała Szczechowiaka – wykładowcę Uniwersytetu Ekonomicznego i wspólnika firmy TAX-LEX Consulting s.c. Z pewnością jak zwykle wykład zostanie przeprowadzony w sposób bardzo interesujący, z dużą swadą cechującą Wykładowcę, zapewniając poszerzenie Państwa wiedzy w zakresie objętym prelekcją.

 

Nadmieniamy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez zarządców nieruchomości ( Dz.U.2008 Nr.80 poz.475) istnieje obowiązek stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych (co najmniej 24 godzinach edukacyjnych w roku).

Uczestnictwo w w/w szkoleniach  gwarantuje uzyskanie 10 godzin edukacyjnych, udokumentowanych otrzymanym certyfikatem

 

DO ZOBACZENIA W KIEKRZU!!!!

 

Bardzo serdecznie raz jeszcze zapraszamy do udziału w/w cyklu szkoleń, które odbędą się
w dniach 07-08 czerwca 2013 r.

W imieniu Zarządu WSZN:

Ewa Kłos                           Beata Pawłowska                Adam Skarzyński

Członek Zarządu                     Członek Zarządu                 Prezes Zarządu