Nadzwyczajne walne zebranie członków WSZN – październik 2015 r.

Szanowni Państwo

Koleżanki i Koledzy

ZAWIADOMIENIE

   Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Poznaniu w związku z koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających do władz WSZN zwołuje:

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków WSZN, które odbędzie się

w  Gimnazjum Nr 50  w Poznaniu

ul. P. Ściegiennego 10  (wjazd na parking od ul. Jarochowskiego)

                                  w dniu 07 października br. (środa) w pierwszym terminie o godz.14:30.

W przypadku braku kworum  zebranie rozpocznie się w drugim terminie o godz. 14:45 tego samego dnia.

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
  3. Sprawdzenie prawidłowości zwołania zebrania i jego prawomocności.
  4. Przyjęcie porządku zebrania.
  5. Wybór Sekretarza.
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  8. Zgłoszenie kandydatur i podjęcie uchwał w sprawie:

1)      wyborów uzupełniających do Zarządu WSZN – Nr 07/2015,

oraz w razie konieczności:

2)      wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej WSZN – Nr 08/2015,

3)      wyborów uzupełniających do Sądu Koleżeńskiego WSZN – Nr 09/2015,

  1. Wolne głosy i wnioski.
  2. Zakończenie zebrania .

Zebranie zostanie połączone  z (nieodpłatnym) szkoleniem na temat :

„ Optymalizacja gospodarki cieplnej i skuteczne metody wentylowania pomieszczeń

z odzyskaniem ciepła”

 1.Skutki braku wentylacji pomieszczeń – zawilgocenie i zagrzybienie ścian, przemarzanie, mostki termiczne – 1h

2.Tradycyjne metody wentylowania pomieszczeń , a ich wpływ na komfort cieplny w lokalu – 1h

3.Wentylacja z odzyskaniem ciepła- 1h

Szkolenie poprowadzi Pan Arkadiusz Klusek – współwłaściciel firmy  Enterprise IT Technology Arakdiusz Klusek z Wałbrzycha.

 

Jednocześnie chcemy poinformować, że na  Walnym Zgromadzeniu Członków WSZN, które odbyło się w dniu 12 czerwca br. z woli i na wniosek uczestników została podjęta Uchwała w sprawie podniesienia składek członkowskich z 18,00 do 20,00 zł. Uchwała  obowiązuje od dnia  01 lipca 2015 r.

 

W imieniu Zarządu

Adam  Skarzyński

Prezes  WSZN