Opłata członkowska

Koszt opłaty składek członkowski wynosi 50,00 zł miesięcznie,

zgodnie ze Statutem WSZN rozdział II § 12. pt. 2 pkt. 4 oraz Uchwałą Walnego Zebrania Członków WSZN z roku 2023.