Opłata członkowska

Koszt opłaty składek członkowski wynosi 30,00 zł miesięcznie,

zgodnie ze Statutem WSZN rozdział II § 12. pt. 2 pkt. 4 oraz Uchwałą Nr 09 Walnego Zebrania Członków WSZN z dnia 10.07.2020 roku.