Pobiedziska, 30 stycznia 2013 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Chcielibyśmy Was serdecznie zaprosić do udziału w szkoleniu na temat:

„Termomodernizacja sposobem na oszczędne zarządzanie nieruchomościami”.

a)       ocena efektywności termomodernizacji

– badanie stanu nieruchomości – prace przygotowawcze

– cele termomodernizacji

– ocena efektywności przeprowadzonych prac

b)       termomodernizacja a renowacja budynków – zakres i różnice materiałowe

c)       najczęstsze błędy wykonawcze i ich wpływ na ocenę efektywności przeprowadzonych prac oraz inne negatywne skutki wadliwego wykonania prac

UWAGA: Szkolenie wyjazdowe

 

ZAKRES

Celem niniejszego szkolenia jest przede wszystkim przedstawienie w oparciu o wieloletnie już doświadczenia i badania skutków wykonywanych prac –  nowych/starych rozwiązań dla prawidłowego i skutecznego przeprowadzenia termomodernizacji. Tym samym chcielibyśmy się skupić na podstawowych zasadach jakich należy przestrzegać w realizacji procesu termo, wskazać zakres i chronologię działań i przedstawić konkretne rozwiązania.

W ramach szkolenia przewidujemy również praktyczne przedstawienie rozwiązań. W tym celu szkolenie odbędzie się w Fabryce Baumit w Pobiedziskach z udziałem fachowców różnego szczebla (począwszy od ekspertyz mykologicznych, poprzez proces projektowania i doboru materiałów aż po realizację i obsługę gwarancyjną).

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na niezaprzeczalny fakt, iż właściwe przygotowanie prac to już ponad połowa sukcesu!

W przypadku szerszego zainteresowania konkretna tematyką/ sczegołem informujemy iż pytania można przesyłać na adres e-mail WSZN: wszn.poznan@wp.pl do dnia 25 stycznia 2013r

Nadmienić należy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez zarządców nieruchomości ( Dz.U.2008 Nr.80 poz.475) istnieje obowiązek stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych (co najmniej 24 godzinach edukacyjnych w roku).

Uczestnictwo w w/w szkoleniu gwarantuje uzyskanie 4 godzin edukacyjnych, udokumentowanych otrzymanym certyfikatem

 

TERMIN I MIEJSCE

Szkolenie odbędzie się   30 stycznia 2013r   o godz. 10;00  i rozpocznie się w Zakładzie Produkcyjnym Baumit w Pobiedziskach; ul. Partnerska 3, Główna; 62-010 Pobiedziska

 

PROGRAM SZKOLENIA

9:15 Wyjazd do fabryki Baumit w Pobiedziskach – autokar, ul. Zwierzyniecka przy Starym ZOO, Poznań lub własny transport

10.00 – wizyta w fabryce Baumit w Pobiedziskach
12.00 – cd. szkolenia w lokalu restauracyjnym koło Pobiedzisk
13.30-14.00 – lunch

 

ODPŁATNOŚĆ

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

– dla członków WSZN – 50,00zł

– dla osób spoza WSZN – 80,00zł

Wpłaty należy dokonać na konto WSZN, ul. Kosynierska 10a w Poznaniu nr 62 1020 4027 0000 1602 0488 3940 najpóźniej do dnia 18 stycznia 2013r

 

ZGŁOSZENIE

Prosimy osoby zainteresowane o zgłaszanie uczestnictwa telefonicznie lub faxem 61 835 16 53 , 696484884  albo za pomocą poczty mailowej  wszn.poznan@wp.pl  w terminie do dnia 18 stycznia 2013 r.

 

Zachęcamy Państwa również do zapisywania się do Newslettera – pozwoli nam to odwrotnie informować Was o każdej istotnej informacji umieszczonej na stronie internetowej WSZN.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

W imieniu Zarządu WSZN

Adam Skarzyński

Prezes Zarząd