Podziękowania

Podziękowania dla Wszystkich, którzy przyczynili się do zorganizowania w Poznaniu

XVII Kongresu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych.

Organizatorzy XVII Kongresu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych serdecznie dziękują: Osobom i Instytucjom, które podjęły się Patronatu Honorowego, Medialnego oraz Radzie Programowej Kongresu.

Gorące podziękowania dla naszych merytorycznych Partnerów, którzy podjęli się wspomóc finansowo organizację Kongresu. Bez WASZEGO znaczącego wsparcia finansowego byłoby niemożliwe zorganizowanie Kongresu w tak uroczystej formule.

Jesteśmy Wam wdzięczni!

Komitet Organizacyjny XVII Kongresu PFSZN