Poznań, 01 marca 2018r.

Uprzejmie zapraszamy Koleżanki i Kolegów do wzięcia udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniu 01 marca 2018r o godz. 14:00 -18:00 na temat :

„Nowelizacja przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w związku z mającym wejść w życie w dniu 25 maja 2018r. Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych „

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące tematy:
Kogo dotyczy RODO.
10 najważniejszych zmian wynikających z RODO:
– Kary finansowe
– Bezpośrednia odpowiedzialność przetwarzającego dane
– Inspektor Ochrony Danych (IOD) – nowa funkcja
– Zgłaszanie i Rejestr naruszeń
– Analiza ryzyka
– Nowe procedury i klauzule
– Obowiązek inwentaryzacji danych osobowych. Rejestry czynności przetwarzania
– Prawo do zapomnienia i prawo do wglądu w historię przetwarzania danych
– Przetwarzanie danych osobowych dzieci
– Akty prawne regulujące prawo o ochronie danych osobowych

W godzinach od 16.00 – 17.00 odbędzie się prezentacja Banku Gospodarstwa Krajowego dotycząca możliwości pozyskiwania środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego JESSICA-2 dotyczącego programu dofinansowania termomodernizacji budynków mieszkalnych przeprowadzona przez Pawła Gąsiorka – Eksperta Oddziału BGK w Poznaniu oraz firmy ubezpieczeniowej UNIQA w zakresie najnowszych produktów ubezpieczeniowych.

Prelegent: mgr Rafał Zieliński – Absolwent Prawa UAM w Poznaniu oraz Zarządzania Projektami i Procesami Biznesowymi Politechniki Poznańskiej, Administrator Bezpieczeństwa Informacji w dużej korporacji. Audytor Wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001 ISO 14001 ISO 8001 OHSAS 18001

Miejsce szkolenia :
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne w biurowcu Omega
60-529 Poznań ul. Dąbrowskiego 79 A

Catering

Odpłatność za szkolenie wynosi:
Dla członków WSZN ( którzy nie zalegają z opłatą składek członkowskich) – 50,00 zł.
Dla osób z poza Stowarzyszenia – 120,00 zł.
Płatne przelewem w terminie do dnia 26 luty 2018r na konto Stowarzyszenia :

PKO BP XII/O Poznań
62 1020 4027 0000 1602 0488 3940

Potwierdzenie udziału w szkoleniu prosimy dokonać do dnia 28 luty 2018roku telefonicznie,
fax( 61) 835 16 53 , 696484884 lub poczty mailowej wszn.poznan@wp.pl.
Szkolenie zostało zarejestrowanie w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych.
Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia do wzięcia udziału w szkoleniu, które organizowane jest po raz pierwszy wspólnie z Poznańskie Stowarzyszenie Pośredników i Organizatorów Rynku Nieruchomości.

W imieniu Zarządu

Prezes Zarządu

Zbigniew Pogorzelski