Poznań, 03 grudnia 2014 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy !

 

Uprzejmie  informujemy, że w dniu  03 grudnia 2014 r. ( środa) od  godz.14:00 do 18:00 odbędzie się szkolenie na temat:

„Premie  kompensacyjne”

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem tematem jak również z uwagi na istniejące środki do wykorzystania w BGK i dość nietypową procedurę poszukiwania i kompletowania niezbędnych dokumentów zachęcamy do udziału w szkoleniu.

W pierwszej części szkolenie poprowadzi Pan Tomasz Makowski – Specjalista z Departamentu Usług Agencyjnych banku BGK. Omówi ideę, podstawę prawną, beneficjentów oraz zasady przyznawania i procedury wypełniania poszczególnych dokumentów wniosku. Nadto przedstawi sposób działania kalkulatora premii. Do Państwa dyspozycji przez cały czas szkolenia będą również inni pracownicy centrali BGK.

W przerwie przedstawimy Państwu najważniejsze zmiany w zakresie obowiązku posiadania certyfikatów energetycznych
przez właścicieli nieruchomości prywatnych, Wspólnoty Mieszkaniowe, nieruchomości komercyjne i użyteczności publicznej.
Od marca 2015r. pojawią się nowe obowiązki w zakresie nie tylko posiadania, ale i publikowania w/w dokumentów.

W drugiej części szkolenia przedstawimy Państwu istotne niuanse wynikające z praktyki w zakresie gromadzenia i wypełniania dokumentów w tym m.in. co i jak wpisywać, jak formułować pewne zakresy treści, gdzie szukać zagubionych dokumentów,
w jakich urzędach, archiwach itp. Tę część szkolenia poprowadzi nasze koleżeństwo, które ma za sobą kilka remontów zrealizowanych z udziałem premii kompensacyjnej na terenie miasta Poznania.

Miejsce szkolenia :

Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu

61-579 Poznań  ul. Niedziałkowskiego 18

( parking na terenie Uczelni)

 

Odpłatność za szkolenie wynosi:

Dla członków WSZN (którzy nie zalegają z opłatą składek członkowskich) – 60,00zł

Dla osób spoza Stowarzyszenia      –  130,00 zł

Płatne przelewem w terminie do 01 grudnia 2014r na konto Stowarzyszenia :

PKO BP XII/0 Poznań

 62 1020 4027 0000 1602 0488 3940

          Potwierdzenie udziału w szkoleniu prosimy dokonać do dnia 01 grudnia 2014 r. telefonicznie,  za pośrednictwem faxu : 61 835 16 53, 696484884  lub poczty mailowej. Ilość miejsc jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

 

Szkolenie zostało zarejestrowane w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych.

Z    poważaniem

Adam   Skarzyński

                                                                                Prezes WSZN