Poznań, 04 grudnia 2013 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy !

 

Uprzejmie  informujemy, że w dniu 04 grudnia 2013 r. ( środa) w godzinach od 14:00 do 17:00 odbędzie się szkolenie, zatytułowane:

 

„Kredyt jako element finansowania i modernizacji nieruchomości.”

 

W ramach ww. szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

  1. Kredyty z dopłatą ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

1)    Warunki i zakres finansowania prac.

2)    Procedura kredytowa.

  1. Zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii  w modernizacji budynku.

1)    Kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne.

2)    Finansowanie.

  1. Wsparcie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.

1)    Premia remontowa.

2)    Premia kompensacyjna.

3)    Premia termomodernizacyjna.

 

Prowadzący szkolenie – Pan  Jarosław Laube – doradca do spraw ekologii Banku Ochrony Środowiska S.A.

 

Miejsce szkolenia :

Gimnazjum Nr 50 w Poznaniu

60-128 Poznań ul. P.Ściegiennego 10

( wjazd na parking od ul. Jarochowskiego)

 

Odpłatność za szkolenie wynosi :

1.  dla członków   WSZN                       –   50,00 zł

2.  dla osób spoza Stowarzyszenia      –  100,00 zł

 

Płatne przelewem w terminie do 02 grudnia 2013 r. na konto Stowarzyszenia :

PKO BP XII/0 Poznań

 62 1020 4027 0000 1602 0488 3940

 

Potwierdzenie udziału w szkoleniu prosimy dokonać do dnia 02 grudnia 2013r. telefonicznie, za pośrednictwem faxu : 61 835 16 53, 696484884  lub poczty mailowej.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez zarządców nieruchomości ( Dz.U.2008 Nr.80 poz.475) istnieje obowiązek stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych (co najmniej 24 godzinach edukacyjnych w roku).

Uczestnictwo w w/w szkoleniu gwarantuje uzyskanie 6 godzin edukacyjnych, udokumentowanych otrzymanym certyfikatem.

 

Z poważaniem

W imieniu Zarządu WSZN

Adam Skarzyński

Prezes Stowarzyszenia