Poznań, 07 grudnia 2012 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy !

Uprzejmie informujemy, że w dniu 07 grudnia 2012 r. (piątek) od godz.16:30 odbędzie się szkolenie pt:

„Uwolnienie cen energii elektrycznej w nieruchomościach oraz finansowanie inwestycji elektrycznych w ramach funduszy ochrony środowiska.”

MIEJSCE SZKOLENIA:

HOTEL VIVALDI przy ul. Winogrady 9 w Poznaniu.

ODPŁATNOŚĆ:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

1)   dla Członków WSZN –           50,00zł,

2)   dla osób spoza WSZN –        100,00zł

Wpłaty należy dokonać na konto WSZN, ul. Kosynierska 10a w Poznaniu

nr 62 1020 4027 0000 1602 0488 3940

ZGŁOSZENIE:

Prosimy osoby zainteresowane o zgłaszanie uczestnictwa telefonicznie lub faxem 61 835 16 53, 696484884 albo za pomocą poczty mailowej wszn.poznan@wp.pl w terminie do dnia 29 listopada 2012 r.

Nadmienić należy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez zarządców nieruchomości ( Dz.U.2008 Nr.80 poz.475) istnieje obowiązek stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych (co najmniej 24 godzinach edukacyjnych w roku).

Uczestnictwo w w/w szkoleniu gwarantuje uzyskanie 4 godzin edukacyjnych, udokumentowanych otrzymanym certyfikatem.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

W imieniu Zarządu WSZN

Adam Skarzyński

Prezes