Poznań, 07 grudnia 2016 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniu 07 grudnia 2016 r. o godzinie 16:30 – 19:00 na temat:

„Zarząd sądowy nieruchomością, w tym zarząd przymusowy we wspólnocie mieszkaniowej. Prawo, Orzecznictwo, Praktyka”.

Wykładowca:

mgr Rafał Szczechowiak – wykładowca akademicki, biegły sądowy, właściciel Kancelarii Prawno- Rachunkowej.

Miejsce szkolenia:

Gimnazjum Nr.50 w  Poznaniu

60-128 Poznań  ul.P.Ściegiennego 10

( wjazd na parking od ul.Jarochowskiego )

 

Odpłatność za szkolenie wynosi:

Dla członków WSZN ( którzy nie zalegają z opłatą składek członkowskich)  –  50,00 zł.

Dla osób z poza Stowarzyszenia  –  200,00 zł.

Płatne przelewem w terminie do dnia 05 grudnia 2016 r. na konto Stowarzyszenia:

PKO BP XII/0 Poznań

 62 1020 4027 0000 1602 0488 3940

Potwierdzenie udziału w szkoleniu prosimy dokonać do dnia 05 grudnia 2016 r. telefonicznie (61) 835 16 53, 696 484 884 lub poczty mailowej wszn.poznan@wp.pl

Szkolenie zostało zarejestrowane w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych. Prosimy o przesłanie pytań dotyczących szkolenia na adres mailowy Stowarzyszenia.

Jednocześnie prosimy o przesłanie aktualnych Państwa adresów mailowych, ponieważ duża ilość korespondencji wysyłanej z biura Stowarzyszenia nie dociera do adresatów.

 

W imieniu Zarządu

V- ce Zarządu

Aldona Stefniak