Poznań, 09 marca 2017 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Serdecznie  zapraszamy  do wzięcia udziału w szkoleniu , które odbędzie się  w dniu  09 marca 2017 r. o godz. 14:00 – 17:00   na temat :

„Sprawozdanie finansowe za 2016 rok, zeznania podatkowe CIT-8 we Wspólnotach Mieszkaniowych. Prawo, Orzecznictwo, Praktyka”

Podczas szkolenia omawiane będą następujące bloki tematyczne:
– zmiany przepisów podatkowych obowiązujących Wspólnoty przy ustaleniu dochodu do opodatkowania,
-podstawa prawna sprawozdania finansowego, poglądy judykatury sądowej. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego. Jak i kiedy korygować sprawozdania finansowe. Skutki korekty,
– rozliczenie wyniku finansowego. Kto i w jakiej formie decyduje o podziale nadwyżki bilansowej netto lub o pokryciu straty,
-wypełnienie deklaracji CIT-8 krok po kroku,

Wykładowca: mgr Rfał Szczechowiak – wykładowca akademicki, biegły sądowy właściciel Kancelarii Prawno – Rachunkowej.

Miejsce  szkolenia  :

Gimnazjum Nr.50 w  Poznaniu

60-128 Poznań  ul.P.Ściegiennego 10

( wjazd na parking od ul.Jarochowskiego )

Odpłatność za szkolenie wynosi:

Dla członków WSZN ( którzy nie zalegają z opłatą składek członkowskich)  –  50,00 zł.

Dla osób z poza Stowarzyszenia  – 200,00 zł.

Płatne przelewem w terminie do  dnia 07 marca 2017 r na konto Stowarzyszenia :

PKO BP XII/O Poznań

62 1020 4027 0000 1602 0488 3940

Potwierdzenie udziału w szkoleniu prosimy dokonać do dnia 07 marca 2017 roku  telefonicznie ( 61)  835 16 53 , 696484884 lub poczty mailowej  wszn.poznan@wp.pl.

Szkolenie zostało zarejestrowanie w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych.

Jednocześnie  przypominamy o aktualizacji Państwa adresów mailowych, ponieważ duża ilość korespondencji wysłanej z biura Stowarzyszenia nie dociera do adresatów.

W imieniu Zarządu

V-ce Prezes Zarządu

Aldona Stefaniak