Poznań, 11 lutego 2015 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy !

 

Uprzejmie  informujemy, że w dniu  11 lutego 2015 r. ( środa) od  godz.14:00 do 17:00 odbędzie się szkolenie na temat:

   „Podatkowo-rachunkowe zamknięcie roku 2014 we Wspólnotach Mieszkaniowych – sprawozdania finansowe CIT-8 oraz inne zagadnienia podatkowe”

które  poprowadzi  mgr Rafał Szczechowiak – wykładowca akademicki , biegły sądowy , właściciel Kancelarii Prawnej.

Miejsce szkolenia :

Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu

61-579 Poznań  ul. Niedziałkowskiego 18

       (sala nr.5  I ptr.)

( parking na terenie Uczelni)

Odpłatność za szkolenie wynosi:

Dla członków WSZN (którzy nie zalegają z opłatą składek członkowskich) – 60,00zł

Dla osób spoza Stowarzyszenia      –  130,00 zł

Płatne przelewem w terminie do 09 lutego 2015r na konto Stowarzyszenia :

PKO BP XII/0 Poznań

 62 1020 4027 0000 1602 0488 3940

          Potwierdzenie udziału w szkoleniu prosimy dokonać do dnia 09 lutego 2015 r. telefonicznie,  za pośrednictwem faxu : 61 835 16 53, 696484884  lub poczty mailowej. Ilość miejsc jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

 

Szkolenie zostało zarejestrowane w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych.

 

Z    poważaniem

Adam   Skarzyński

Prezes WSZN
Szanowne Koleżanki i Koledzy fiskus nas nie oszczędza zatem lepiej wiedzieć niż być ofiarą.  Na szkoleniu omówione zostaną:
1.Zasady prowadzenia ewidencji  rachunkowej przez  wspólnotę mieszkaniową.
2.Przychody należne ze sprzedaży towarów i usług w warunkach działania wspólnoty  mieszkaniowej      Wystawianie  faktur  VAT w świetle nowelizacji  ustawy.
3.Przygotowanie sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej. Rachunek wyników  i bilans.
4.Przygotowywanie  zeznania podatkowego CIT-8. Ewidencja podatkowa, ustalanie podstawy opodatkowania i podatku należnego oraz rozrachunki z organem podatkowym. Charakter zwolnienia podmiotowego od podatku  VAT (art.17 ust.1 pkt.44 ustawy ) a obowiązek rozliczeń  właścicielami  nadwyżki bilansowej ( art.12 ust.2 ustawy o własności lokali).                                                    Wypełnianie deklaracji podatkowych (można zabrać druki – przykłady nadesłane do 05 lutego 2015r do biura Stowarzyszenia drogą elektroniczną mogą posłużyć za casusy i zostać przedstawione/rozwiązane podczas szkolenia).
5.Odpowiedzialność podatkowa wspólnoty mieszkaniowej według Ordynacji podatkowej i Kodeksu  karnego skarbowego. Kto odpowiada za zeznanie podatkowe, podatnik czy firma zarządzająca- zarządca nieruchomości.

Jako że na ostatnim szkoleniu mieliście Państwo wiele pytań dotyczących wprowadzania kas fiskalnych a wprowadzone zmiany mogą okazać się za kilka tygodni bolesne tak dla właścicieli jak i samych zarządców i biur zarządzania nieruchomościami  – deklarujemy również w tym temacie kilka słów wyjaśnienia.

Serdecznie zapraszamy.