Poznań, 15 grudnia 2017 r.

Uprzejmie zapraszamy Koleżanki i Kolegów do wzięcia udziału w szkoleniu połączonym z Nadzwyczajnym Walnym Zebraniem Członków w sprawie wyboru uzupełniającego skład zarządu Stowarzyszenia (szerzej zawiadomienie o NWZ), które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2017r o godz. 16:00 -17:00 na temat:

„Księgowość i opodatkowanie we wspólnotach mieszkaniowych i współwlasnościach
w świetle nowych przepisów ustawy o własności lokali z września 2017 r”

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące tematy:

  1. Wprowadzenie do ogólnych zasad rachunkowości i funkcjonowania Wspólnot Mieszkaniowych – pozaksięgowa ewidencja kosztów zarządu nieruchomością wspólną
  2. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych pełnych i uproszczonych , ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych we Wspólnotach Mieszkaniowych.
  3. Zasady sporządzania zestawień naliczeń, księgowanie i korygowanie. Rozliczenia opłat eksploatacyjnych i zaliczek Naliczenia czynszowe. Sprawozdania finansowe Wspólnot Mieszkaniowych.
  4. Podatki we Wspólnotach Mieszkaniowych.

Prelegent: mgr Rafał Szczechowiak – wykładowca akademicki, biegły sądowy, właściciel Kancelarii Prawnej Miejsce szkolenia :

Gimnazjum Nr.50 w Poznaniu 60-128 Poznań ul.P.Ściegiennego 10 (wjazd na parking od ul.Jarochowskiego )

Odpłatność za szkolenie wynosi:

Dla członków WSZN ( którzy nie zalegają z opłatą składek członkowskich) – 50,00 zł. Dla osób z poza Stowarzyszenia – 120,00 zł.

Płatne przelewem w terminie do dnia 11 grudnia 2017r na konto Stowarzyszenia :

PKO BP XII/0 Poznań
62 1020 4027 0000 1602 0488 3940

Potwierdzenie udziału w szkoleniu prosimy dokonać do dnia 11 grudnia 2017roku telefonicznie,fax ( 61) 835 16 53, 696484884 lub poczty mailowej wszn.poznan@wp.pl.

Szkolenie zostało zarejestrowanie w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych.

Jednocześnie zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia do wzięcia udziału w spotkaniu wigilijnym, które odbędzie się zaraz po szkoleniu o godz. 17-tej.

 

W imieniu Zarządu

Prezes Zarządu

Zbigniew Pogorzelski