Poznań, 16 lutego 2017 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Serdecznie  zapraszamy  do wzięcia udziału w szkoleniu , które odbędzie się  w dniu  16 lutego 2017 r. o godz. 14:00 – 17:00   na temat :

„Ochrona Danych Osobowych ”

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się czym są dane osobowe, jak je rozróżniać oraz w jaki sposób organizować ich skuteczną ochronę. Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o praktyczne przykłady, aby przybliżyć uczestnikom przepisy prawne regulujące materię ochrony danych osobowych, definicję ustawowe. Przyjrzymy się zmianą przepisów po uchwaleniu RODO.

Program szkolenia:

– wyjaśnienie najważniejszych pojęć pojawiających się w ustawie o ochronie danych osobowych,

– kiedy dane są „osobowe”, a kiedy nie,

– środowisko prawne systemu ochrony danych osobowych,

– filary zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych – obowiązki administratora danych,

– organizacja ochrony danych osobowych,

– kontrole Giodo,

– reforma ochrony danych osobowych w UE,

– system prawa ochrony danych osobowych po wejściu w życie rozporządzenia,

– skutki rozporządzenia dla polskiego prawa.

Wykładowca: Rafał Zieliński – Specjalista od ochrony danych osobowych będący Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w dużej firmie korporacyjnej.

 

Miejsce  szkolenia  :

Gimnazjum Nr.50 w  Poznaniu

60-128 Poznań  ul.P.Ściegiennego 10

( wjazd na parking od ul.Jarochowskiego )

Odpłatność za szkolenie wynosi:

Dla członków WSZN ( którzy nie zalegają z opłatą składek członkowskich)  –  50,00 zł.

Dla osób z poza Stowarzyszenia  – 200,00 zł.

Płatne przelewem w terminie do  dnia 15 lutego 2017 r na konto Stowarzyszenia :

 

PKO BP XII/O Poznań

62 1020 4027 0000 1602 0488 3940

Potwierdzenie udziału w szkoleniu prosimy dokonać do dnia 15 lutego 2017 roku  telefonicznie

( 61)  835 16 53 , 696484884 lub poczty mailowej  wszn.poznan@wp.pl.

Szkolenie zostało zarejestrowanie w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych w Warszawie.

Jednocześnie  przypominamy o aktualizacji Państwa adresów mailowych.

 

W imieniu Zarządu

Prezes Zarządu

Zbigniew Pogorzelski