Poznań, 19 marca 2014 r.

Uprzejmie  informujemy, że w dniu  19 marca 2014 r.( środa) od  godz.14:00 do 17:00odbędzie się szkoleniena temat :

„Podatkowo-rachunkowe zamknięcie 2013r. we  Wspólnotach Mieszkaniowych.

Zmiana w podatku od towarów i usług – VAT obowiązujące od 01 stycznia  2014r.”

 

W zakresie ww. problematyki zostaną omówione następujące bloki tematyczne :

 

1. Zasady rozliczania przychodów i kosztów w ewidencji księgowej Wspólnot Mieszkaniowych.

2. Sprawozdanie  finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej.

3. Ustalenie dochodu podatkowego we Wspólnocie Mieszkaniowej – charakter zwolnieniapodatkowego art.17 ust.1 pkt 44 CIT.

4. Nowelizacja ustawy  o podatku od towarów i usług – VAT ze zmianami od 01 stycznia 2014r.

5. Wypełnianie deklaracji podatkowych.

 

Prowadzący szkolenie mgr Rafał Szczechowiak – wykładowca akademicki, biegły sądowy,właściciel KancelariiPrawnej.

Miejsce szkolenia :

Gimnazjum Nr.50 w  Poznaniu

60-128 Poznań  ul.P.Ściegiennego 10

( wjazd na parking od ul.Jarochowskiego)

 

Odpłatność za szkolenie wynosi: dla Członków Stowarzyszenia nieodpłatnie (dotyczy Członków WSZN, którzy nie zalegają

z opłatą składek członkowskich).

 

dla osób spoza Stowarzyszenia      – 100,00 zł

 

 

Płatne przelewem w terminie do 17 marca 2014rna konto Stowarzyszenia :

PKO BP XII/0 Poznań

62 1020 4027 0000 1602 0488 3940

          Potwierdzenie udziału w szkoleniu prosimy dokonać do dnia 17 marca 2013r. telefonicznie, za pośrednictwem faxu : 61 835 16 53, 696484884  lub poczty mailowej.

 

Uwaga:! Prosimy zabrać ze sobą deklaracje CIT

 

Z    poważaniem

Adam   Skarzyński

Prezes WSZN