Poznań, 23 listopada 2016 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniu 23 listopada 2016 r. o godzinie 16:30 – 19:00 na temat:
„Obowiązki Zarządców Nieruchomosci w świetle obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej”

Wykonawca:

Michał Kucierski – specjalista ds. przeciwpożarowych

Miejsce szkolenia:

Gimnazjum Nr 50 w Poznaniu

60-128 Poznań  ul.P.Ściegiennego 10 (sala 203)

( wjazd na parking od ul.Jarochowskiego)

 

Odpłatność za szkolenie wynosi:

Dla członków WSZN (którzy nie zalegają z opłatą składek członkowskich) – 50,00 zł.

Dla osób spoza Stowarzyszenia – 100,00 zł.

Płatne przelewem w terminie do dnia 21 listopada 2016 r. na konto Stowarzyszenia:

PKO BP XII/0 Poznań

 62 1020 4027 0000 1602 0488 3940

 

Potwierdzenie udziału w szkoleniu prosimy dokonać do dnia 21 listopada 2016 r. telefonicznie (61) 835 16 53, 696 484 884 lub poczty mailowej wszn.poznan@wp.pl

Szkolenie zostało zarejestrowane w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych.

Prosimy o przesłanie pytań dotyczących szkolenia na adres mailowy Stowarzyszenia. Jednocześnie przypominamy o aktualizacji Państwa adresów mailowych.

 

W imieniu Zarządu

V-ce Prezes Zarządu

Aldona Stefaniak