Poznań, 24 kwietnia 2013 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Uprzejmie  informujemy, że w dniu  24 kwietnia 2013 r ( środa) od  godz.14:00 do 18:00 odbędzie się szkolenie na temat :

„Obowiązkowe ubezpieczenie OC w zawodach nieruchomościowych ,

a rzeczywista odpowiedzialność wobec poszkodowanych”

ZAKRES

W myśl zasady że „nie myli się tylko ten kto nic nie robi” sprawdź czy można się tak ubezpieczyć aby poszkodowany dostał odszkodowanie a sprawca nie zapłacił za to dorobkiem całego swojego życia.

W zakresie problematyki szkolenia zostaną omówione następujące bloki tematyczne :

1. Podstawa  obowiązkowego ubezpieczenie OC w zawodach  nieruchomościowych.

2. Zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC.

3. Rozszerzanie zakresu ubezpieczeń – klauzule dodatkowe.

4. Procedury likwidacji szkód  w tym regresy

 

WKŁADOWCA

Prowadzące szkolenie:

Pani Małgorzata Szulczewska – Dyrektor Saga Brokers Sp. z o.o.

Pan Luiza Nowak – Dyrektor Oddziału – UNIQA TU S.A.

 

TERMIN I MIEJSCE

Szkolenie odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2013r  (rozpoczęcie godz. 14:00 – zakończenie planowane na 18:00) w Gimnazjum nr 50 w Poznaniu przy ul. Ściegiennego 10 (wjazd na parking od ul.Jarochowskiego )Miejsce szkolenia :

 

ODPŁATNOŚĆ

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi :

1) dla członków   WSZN                       –   50,00 zł

2) dla osób spoza Stowarzyszenia      –  100,00 zł

 

Płatne przelewem w terminie do 22 kwietnia 2013r na konto Stowarzyszenia :

PKO BP XII/0 Poznań

 62 1020 4027 0000 1602 0488 3940

 ZGŁOSZENIE

Potwierdzenie udziału w szkoleniu prosimy dokonać do dnia 22 kwietnia 2013r. telefonicznie,  za pośrednictwem faxu :    61 835 16 53, 696484884  lub poczty mailowej.

Szkolenie organizowane w ramach szkolenia ustawicznego skierowane jest do wszystkich grup zawodowych tj. pośredników , rzeczoznawców , zarządców, na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzyma certyfikat, potwierdzający uzyskanie 6 godzin edukacyjnych.

Zachęcamy Państwa również do zapisywania się do Newslettera – pozwoli nam to odwrotnie informować Was o każdej istotnej informacji umieszczonej na stronie internetowej WSZN.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

 

W imieniu Zarządu WSZN

Adam Skarzyński

Prezes Zarządu