Poznań, 26 stycznia 2015 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 stycznia 2015 r. ( poniedziałek) od godz.14:00 do 19:00 odbędzie się szkolenie na temat:

„Windykacja Długów Spadkowych”

W roli prowadzącego mamy zaszczyt gościć Pana Sędziego Karola Ratajczaka,  Sędziego Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, wizytatora ds. cywilnych i notarialnych apelacji poznańskiej, wybitnego znawcę prawa rzeczowego, doświadczonego wykładowcę prawa cywilnego na aplikacjach prawniczych

Miejsce szkolenia :

Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu

61-579 Poznań  ul. Niedziałkowskiego 18

(sala nr.15  II ptr.)

( parking na terenie Uczelni)

Odpłatność za szkolenie wynosi:

Dla członków WSZN (którzy nie zalegają z opłatą składek członkowskich) – 60,00zł

Dla osób spoza Stowarzyszenia      –  130,00 zł

Płatne przelewem w terminie do 23 stycznia 2015 r. na konto Stowarzyszenia :

PKO BP XII/0 Poznań

 62 1020 4027 0000 1602 0488 3940

Potwierdzenie udziału w szkoleniu prosimy dokonać do dnia 23 stycznia 2015 r. telefonicznie,  za pośrednictwem faxu : 61 835 16 53, 696484884 lub poczty mailowej. Ilość miejsc jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie zostało zarejestrowane w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych.

Z poważaniem

Adam Skarzyński

Prezes WSZN

 

Więcej informacji na temat treści szkolenia:

W pierwszej części będziecie Państwo mogli się zapoznać z zagadnieniami teoretycznymi z zakresu prawa spadkowego (tj. prawa materialnego i formalnego)  czyli w szczególności dotyczącymi:

prawa cywilnego spadkowego w szczególności takie zagadnienia jak otwarcie spadku, nabycie spadku, dziedziczenie ustawowe (krąg osób uprawnionych), dziedziczenie testamentowe, instytucja przyjęcia i odrzucenia spadku, (przyjęcie wprost spadku, z dobrodziejstwem inwentarza), odpowiedzialność za długi spadkowe,   niegodność spadkobiercy, wydziedziczenie, zapis , zapis windykacyjny, polecenie, instytucja zachowku, poświadczenie dziedziczenia przez notariusza (art. 922 -1057 kc, bez przepisów od 1058 k.c. – 1088 kc ) ,

prawa procesowego w szczególności właściwość sądu w postępowaniu spadkowym, zabezpieczenie spadku i spis inwentarza, miejsce, organ przed którym można złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku oraz formę dokumentu, zarząd spadku nie objętego, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (kwestia uchylenia zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia w przypadku wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku), postanowienie w przedmiocie działu spadku (art. 627 kpc – 691 kpc),

W drugiej części szkolenia omówione zostaną kazusy. To szkolenie jest dla każdego kto szuka odpowiedzi na pytanie co powinien zrobić i co dzieje się z nieruchomością:

– kiedy umiera właściciel kamienicy/lokalu we Wspólnocie Mieszkaniowej i nie pozostawia po sobie długów ale również i spadkobierców. Nieruchomość musi dalej funkcjonować, kto kiedy i jakie czynności może podejmować dla zachowania budynku/lokalu w stanie niepogorszonym, kto będzie uprawniony do pobierania opłat i regulowani zobowiązań w czasie kiedy stan prawny pozostawać będzie nieuregulowanym

– kiedy umiera właściciel kamienicy/lokalu we Wspólnocie Mieszkaniowej i nie pozostawia po sobie długów a spadkobiercy podejmują/nie podejmują działania w kierunku nabycia lub odrzucenia spadku

– kiedy umiera właściciel kamienicy/lokalu we Wspólnocie Mieszkaniowej i pozostawia po sobie długi ale nie pozostawia spadkobierców – czy to dobry moment aby Zarządca „pakował walizki i uciekał z miejsca katastrofy” a Wspólnota poadała w „czarną rozpacz” czy też mają szansę na wyprostowanie sytuacji, narzędzia za pomocą których będą mogli faktycznie zarządzać nieruchomością w celu jej utrzymania w niepogorszonym stanie

– kiedy umiera właściciel kamienicy/lokalu we Wspólnocie Mieszkaniowej i pozostawia po sobie długi a spadkobiercy podejmują/nie podejmują działania w kierunku nabycia lub odrzucenia spadku

Co w takiej sytuacji dzieje się z umowami na dostawę mediów, innymi umowami w zakresie obsługi nieruchomości, umowami najmu, umowami o zarzadzanie, kto, komu i kiedy moze wystawić fakturę, zaprzestać świadczenia usług itp.

Co się zmieni jeśli umiera jeden ze współwłaścicieli – ale np. ten posiadający udział w nieruchomości w wysokości 60%. Czy i jak dalece da się wszystko wytłumaczyć „próbą zachowania wspólnego dobra”. Jak wygląda procedura przy podejmowaniu czynności zachowawczych i czynności przekraczających zwykły zarząd, czy można czynności przekraczające zwykły zarząd uznać za czynności  zachowawcze i w jakich okolicznościach.

Jakie kroki przedsięwziąć w przypadku gdy umiera właściciel wyodrębnionego lokalu w budynku wielorodzinnym – czyli we Wspólnocie Mieszkaniowej. Śmierć, przedłużające się do kilku lat postępowanie spadkowe (np. każdy członek rodziny po kolei odrzuca spadek a dług co miesiąc nadal rośnie). Lokal obciążony gigantyczną hipoteką (zmarły był np. lekarzem i uzyskał w wielku 35 lat kredyt na 55lat, obciążony hipoteką niemal dwukrotnie przekraczającą wartość i cenę zakupu lokalu) – jakie uprawnienia ale i obowiązki posiada bank, czy nabywa własność nieruchomości i w jaki sposób. Jakie szanse na odzyskanie swoich należności ma Wspólnota Mieszkaniowa kiedy spadek przejmuje Skarb Państwa. Czy Wspólnota, Zarządca mogą być uczestnikami postępowania spadkowego – w jakim zakresie?.

Do 20-tego stycznia 2015r możecie Państwo przygotować swoje pytania i przesłać je na adres e-mail wszn.poznan@wp.pl.

Pozdrawiamy

Zarząd WSZN