Poznań, 27 kwietnia 2015 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy !

 

Uprzejmie  informujemy, że w dniu  27 kwietnia 2015 r. ( poniedziałek) od  godz.14:00 do 17:00 odbędzie się szkolenie na temat:

„ Zasady prawidłowego prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego- obowiązki  właściciela i zarządcy nieruchomości wynikające z Ustawy Prawo Budowlane”

Szkolenie poprowadzi  Pan Witold Malinowski – długoletni licencjonowany zarządca, wiceprezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych , Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Warecka” w  Warszawie

 

Miejsce szkolenia :

Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu

61-579 Poznań  ul. Niedziałkowskiego 18

       (sala nr.5  I ptr.)

( parking na terenie Uczelni)

Odpłatność za szkolenie wynosi:

Dla członków WSZN (którzy nie zalegają z opłatą składek członkowskich) – 60,00zł

Dla osób spoza Stowarzyszenia      –  130,00 zł

Płatne przelewem w terminie do 24 kwietnia 2015r na konto Stowarzyszenia :

PKO BP XII/0 Poznań

 62 1020 4027 0000 1602 0488 3940

          Potwierdzenie udziału w szkoleniu prosimy dokonać do dnia  24 kwietnia 2015 r. telefonicznie,  za pośrednictwem faxu : 61 835 16 53, 696484884  lub poczty mailowej. Ilość miejsc jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

 

Szkolenie zostało zarejestrowane w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych.

Z    poważaniem

Zbigniew Pogorzelski

V-ce Prezes WSZN