Poznań, 27 listopada 2012 r.

W odpowiedzi na liczne zapytania chcielibyśmy Was serdecznie zaprosić do udziału w seminarium na temat:

„Zagadnienia prawne i ekonomiczne związane z zarządzaniem nieruchomościami

w Wspólnocie Mieszkaniowej i  Spółdzielni  Mieszkaniowej.”

ZAKRES:

W ramach szkolenia zamierzamy przedstawić zarówno podstawy prawne jak i organizacyjne tworzenia Wspólnot Mieszkaniowych na gruncie Spółdzielni Mieszkaniowej. W trakcie wykładu zostaną omówione sposób zarządu w ww. wspólnocie ( w tym kwestie związane z zarządem umownym sprawowanym przez spółdzielnie mieszkaniowe), prawa i obowiązki tak spółdzielni jak i wspólnoty w związku z powstaniem wspólnoty mieszkaniowej, praktyczne spojrzenia na temat wzajemnych rozliczeń, oraz zasad korzystania z części wspólnej – infrastruktury osiedla stanowiącej własność spółdzielni. Ponadto, podczas szkolenia przewidujemy rozwiązywanie praktycznych problemów związanych z powstawaniem Wspólnot Mieszkaniowych z przekształcenia Spółdzielni Mieszkaniowej i odpowiedzi na pytania w tym zakresie.

Szczegółowy plan szkolenia oraz przykładowe pytania znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej.

W związku z powyższym prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail WSZN: wszn.poznan@wp.pl

 

WYKŁADOWCA:

Szkolenie poprowadzi mgr Rafał Szczechowiak – wykładowca akademicki , biegły sądowy w zakresie zarządzania nieruchomościami, właściciel Kancelarii Prawno-Rachunkowej

TERMIN I MIEJSCE:

Szkolenie odbędzie się w dniu 27 listopada 2012r  (rozpoczęcie godz. 14:30) w Gimnazjum nr 50 w Poznaniu przy ul. Ściegiennego 10 (wjazd na parking od ul.Jarochowskiego )

ODPŁATNOŚĆ:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

1)    dla Członków WSZN – 50,00zł,

2)    dla osób spoza WSZN – 100,00zł

 

Wpłaty należy dokonać na konto WSZN, ul. Kosynierska 10a w Poznaniu

nr 62 1020 4027 0000 1602 0488 3940

najpóźniej do dnia 23 listopada 2012 r.

 

ZGŁOSZENIE:

Prosimy osoby zainteresowane o zgłaszanie uczestnictwa telefonicznie lub faxem 61 835 16 53, 696484884 albo za pomocą poczty mailowej wszn.poznan@wp.pl w terminie do dnia 23 listopada 2012 r.

 

Nadmienić należy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez zarządców nieruchomości ( Dz.U.2008 Nr.80 poz.475) istnieje obowiązek stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych (co najmniej 24 godzinach edukacyjnych w roku).

Uczestnictwo w w/w szkoleniu gwarantuje uzyskanie 4 godzin edukacyjnych, udokumentowanych otrzymanym certyfikatem.

 

Zachęcamy Państwa również do zapisywania się do Newslettera – pozwoli nam to odwrotnie informować Was o każdej istotnej informacji umieszczonej na stronie internetowej WSZN.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

W imieniu Zarządu WSZN

Adam Skarzyński

Prezes Zarządu