Walne Zebranie Członków WSZ

 

ZAWIADOMIENIE

     Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Zarządców  Nieruchomości w Poznaniu zwołuje Walne  Zebranie

Członków WSZN , które w pierwszym terminie odbędzie się w dniu  29 czerwca 2018 r o godz. 14:00

W przypadku braku kworum Zebranie rozpocznie się w drugim terminie o godz. 14:15 tego samego dnia.

 Zebranie  odbędzie się w Centrum Kongresowym Hotelu IOR w Poznaniu ul. Węgorka 20.

 Porządek obrad :

 1.   Otwarcie zebrania
 2.   Wybór Przewodniczącego zebrania.
 3.   Sprawdzenie prawidłowości zwołania zebrania i jego prawomocności.
 4.   Przyjęcie porządku zebrania.
 5.     Wybór Sekretarza.
 6.     Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 8.     Sprawozdanie Zarządu z działalności  przedstawione przez Prezesa WSZN.
 9.     Sprawozdanie Skarbnika Stowarzyszenia z działalności finansowej Stowarzyszenia.
 10. 10.Sprawozdanie Komisji  Rewizyjnej.
 11. 11.Informacja Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
 12. 12.Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu.
 13. 13.Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Skarbnika.
 14. 14.Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji  Rewizyjnej.
 15. 15.Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 16. 16.Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Prezesa Stowarzyszenia.
 17. 17.Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia.
 18. 18.Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.
 19. 19.Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Sądu Koleżeńskiego.
 20. 20.Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowo-gospodarczego na 2018 rok.
 21. 21.Wolne głosy i wnioski
 22. 22.Zakończenie zebrania.

Załączniki:                                          

 1. Sprawozdanie finansowe za 2017 r.
 2. Preliminarz   budżetowy  na 2018r.                              

                                                                                                           W  imieniu Zarządu

                                                                                                           Zbigniew  Pogorzelski – Prezes  WSZN