Poznań, 8 listopada 2016 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy

 

Serdecznie  zapraszamy  do wzięcia udziału w szkoleniu , które odbędzie się  w dniu  08  listopada 2016 r.          o godz. 16:30 -19:00   na temat :

„Zmiany Prawa budowlanego i przepisów techniczno-budowlanych w latach 2015 i 2016 ”

Wykładowca : Radca Prawny – Łukasz  Kwiatkowski

Miejsce  szkolenia  :

Gimnazjum Nr.50 w  Poznaniu

60-128 Poznań  ul.P.Ściegiennego 10

( wjazd na parking od ul.Jarochowskiego )

Odpłatność za szkolenie wynosi:

Dla członków WSZN ( którzy nie zalegają z opłatą składek członkowskich)  –  50,00 zł.

Dla osób z poza Stowarzyszenia  –  100,00 zł.

Płatne przelewem w terminie do  dnia 04 listopada 2016r na konto Stowarzyszenia :

 

PKO BP XII/O Poznań

62 1020 4027 0000 1602 0488 3940

Potwierdzenie udziału w szkoleniu prosimy dokonać do dnia 04 listopada  2016 roku  telefonicznie

( 61)  835 16 53 , 696484884 lub poczty mailowej  wszn.poznan@wp.pl.

Szkolenie zostało zarejestrowanie w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych.

Prosimy o przesyłanie pytań dotyczących szkolenia  na adres mailowy Stowarzyszenia.

Jednocześnie  przypominamy o aktualizacji Państwa adresów mailowych.

W imieniu Zarządu

V-ce  Prezes  Zarządu

 

Aldona  Stefaniak