Poznań, 9 lutego 2016 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy !

Pierwszy kwartał to okres rozliczeń i pojawiające się wątpliwości. Zatem jak co roku zapraszamy na szkolenie,
które odbędzie się 09 lutego 2016r (wtorek ) od godz.14:00 do 17:00 na temat :

„Jak sporządzić podatkowo-rachunkowe zamknięcie 2015 roku we Wspólnotach Mieszkaniowych. Prawo. Orzecznictwo . Praktyka  ”

Na szkoleniu  zostaną omówione następujące zagadnienia:

– Podstawa prawna sprawozdania finansowego według prawa i orzecznictwa. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego. Rachunek wyników i bilans.

– Wynik finansowy (nadwyżka bilansowa lub strata bilansowa). Kto i w jakiej formie decyduje o podziale nadwyżki bilansowej netto lub o pokryciu straty (prawo i orzecznictwo)?

–  Usługa pośredniczenia w dostawie mediów do lokali. Czy po zmianie ustawy VAT wspólnoty powinny się zarejestrować jako podatnicy VAT czynni (interpretacje podatkowe)? Zasady rozrachunków z tytułu usługi pośredniczenia

–  Przygotowanie zeznania podatkowego CIT-8. Ewidencja podatkowa, ustalanie podstawy opodatkowania  i podatku należnego oraz rozrachunki z organem podatkowym. Charakter zwolnienia podmiotowego od podatku  VAT (art.17 ust.1 pkt.44 ustawy ) a obowiązek rozliczeń z właścicielami nadwyżki bilansowej ( art.12 ust.2 ustawy o własności lokali). Wypełnianie  deklaracji podatkowych

–  Odpowiedzialność podatkowa wspólnoty mieszkaniowej według Ordynacji podatkowej i Kodeksu karnego skarbowego. Kto odpowiada za zeznanie podatkowe, podatnik czy firma zarządzająca – zarządca nieruchomości?

Szkolenie poprowadzi  mgr Rafał Szczechowiak – wykładowca akademicki , biegły sądowy , właściciel Kancelarii Prawnej.

Miejsce szkolenia:

Gimnazjum Nr 50 w  Poznaniu

60-128 Poznań  ul.P.Ściegiennego 10 (sala 203)

( wjazd na parking od ul.Jarochowskiego)

Odpłatność za szkolenie wynosi:

Dla członków WSZN (którzy nie zalegają z opłatą składek członkowskich) – 60,00zł

Dla osób spoza Stowarzyszenia  –  130,00 zł

Płatne przelewem w terminie do 08 lutego 2016r na konto Stowarzyszenia:

PKO BP XII/0 Poznań

 62 1020 4027 0000 1602 0488 3940

          Potwierdzenie udziału w szkoleniu prosimy dokonać do dnia 08 lutego 2015 r. telefonicznie,  za pośrednictwem faxu : 61 835 16 53, 696484884  lub poczty e-mail. Ilość miejsc jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie zostało zarejestrowane w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych.

Z poważaniem

W imieniu   Zarządu

Ewa  Kłos – sekretarz