Szkolenie 10.01.2019 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu pod tytułem:

„Regulamin rozliczenia mediów i jego wzruszalność”,

które odbędzie się w dniu 10 stycznia 2019 r. (czwartek) w godz. 10:00-16:00.

Coraz „modniejsze” wśród właścicieli i najemców staje się podważanie rozliczeń mediów. Wiele Wspólnot i Spółdzielni mimo, iż posiada regulaminy przegrywa w sądzie. Dlaczego? Unieważnienie rozliczenia niesie za sobą daleko idące skutki – rachunkowe, podatkowe ale może też wpływać na przedawnienie roszczeń. Kto jest za to odpowiedzialny? Do kogo mogą być kierowane roszczenia? Jak zabezpieczyć się przed negatywnymi konsekwencjami wadliwych regulaminów? Jak je poprawić?

Zapraszamy na praktyczne szkolenie z zakresu redagowania regulaminów rozliczania mediów. Okres zebrań Wspólnot Mieszkaniowych czy Walnych Zebrań w Spółdzielniach to dobry czas na przygotowanie i naniesienie niezbędnych zmian. O tym jak to zrobić podpowie nam specjalista, którego opinia jest często rozstrzygającą w wielu procesach sądowych.

Na szkoleniu omówimy przykładowe teksty regulaminów.

Szkolenie poprowadzi

dr inż. Andrzej Mroczkowski, współzałożyciel i członek zarządu Stowarzyszenia ds Rozliczania Energii, członek PKN KT nr 316 Ciepłownictwo Ogrzewnictwo, biegły sądowy z dziedziny ogrzewnictwa przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, od kilku lat aktywnie działający przy procesach legislacyjnych przy Ministerstwie Energii jako ekspert w zakresie zmian tak samych zasad opomiarowania jak i sposobów dokonywania rozliczeń zużycia mediów, od 2010r. audytor energetyczny nr wpisu 7314 na liście MI. Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów. Przez 15 lat jako pracownik Akademii Rolniczej w Poznaniu zajmował się inżynierią chemiczną, a 10 lat przepracował w jednej z wiodących firm zajmujących się opomiarowaniem zużywanych mediów na stanowisku dyrektora działu technicznego. Obecnie nadal doradza i współpracuje z różnymi podmiotami w ramach własnej działalności gospodarczej.

Jest uznanym i niekwestionowanym specjalistą w zakresie rozliczania kosztów ogrzewania, przyrządów rejestrujących zużycie ciepła, urządzeń pomiarowych rejestrujących zużycie ciepła i wody. Jest współautorem Poradnika z zakresu rozliczeń mediów, oraz autorem wielu publikacji dotyczących kwestii rozliczania kosztów ogrzewania w czasopismach kierowanych do właścicieli i zarządców nieruchomości.

 

Zakres szkolenia

Obejmuje praktyczne zagadnienia, zebrane w toku wieloletniej praktyki jako biegły, inicjator, autor,

ale przede wszystkim praktyk:

  1. Zasady ustalania i przyjmowania regulaminów rozliczania kosztów zużytych mediów w indywidualnych lokalach. Kiedy regulamin rozliczenia mediów obowiązuje a kiedy nie. Skutki braku regulaminu rozliczenia mediów. Przyczyny i skutki wadliwych regulaminów rozliczenia mediów.
  2. Opomiarowanie służące ustalaniu kosztów zużywanych mediów w indywidualnych lokalach – możliwości – wady i zalety przyjętych rozwiązań. Urządzenia rejestrujące faktyczne zużywanie mediów a podzielniki kosztów ogrzewania.
  3. Współczynniki wyrównawcze, co, jak i dlaczego należy korygować by rozliczenie kosztów było jak najbliższe faktycznemu zużywaniu mediów w indywidualnych lokalach.
  4. Rozliczanie strat
  5. Analiza zapisów faktycznych regulaminów rozliczania kosztów zużytych mediów dla budynków wielolokalowych mieszkalnych przy zróżnicowanych źródłach mediów i sposobach rejestrowania ich zużycia. Faktyczne studium przypadków dla węzłów cieplnych i kotłowni, pełnego i niepełnego opomiarowania na węzłach i w lokalach, dla węzłów zasilających kilka nieruchomości i rozliczenia mediów w budynkach komercyjnych.
  6. Rozliczenie kosztów zużytych mediów w budynkach biurowych.
  7. Art. 45a ustawy Prawo energetyczne – jego konsekwencje obecnie oraz propozycje zmian.
  8. Praktyka sądowa – odpowiedzialność za przygotowanie i wprowadzenie regulaminów rozliczeń mediów, wzruszalność zatwierdzonych regulaminów i skutki uchylenia jego zapisów, ograniczony zakres odpowiedzialności firm zewnętrznych profesjonalnie zajmujących się rozliczaniem kosztów zużycia mediów.

 

Termin szkolenia:

10 stycznia 2019r – w godz. 10:00-16:00

 

Miejsce szkolenia :

Adam‘s Conference Center

ul. Matejki 62
60-771 Poznań

http://www.konferencyjnecentrum.pl/

 

Odpłatność za szkolenie wynosi:

Dla członków WSZN – 70,00 zł

Dla osób spoza Stowarzyszenia      –  299,00 zł (w przypadku zgłoszenia dwóch osób z tego samego podmiotu, odpłatność za drugą osobę wynosi 269,00 zł, w przypadku trzeciej i kolejnych – 239,00 zł)

(podane wyżej ceny są cenami brutto)

Płatne przelewem w terminie do 8 stycznia 2019 r na konto Stowarzyszenia :

PKO BP XII/0 Poznań

62 1020 4027 0000 1602 0488 3940

 

W ramach odpłatności otrzymają Państwo:

– praktyczne szkolenie realizowane przez uznanego wykładowcę i praktyka

– aromatyczne przerwy kawowe

– materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę

– praktyczną wymianę doświadczeń w koleżeńskiej atmosferze

– bieżące informacje na temat przygotowywanych zmian w przepisach

 

WAŻNE: ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o dokonanie potwierdzenia udziału w szkoleniu do dnia  8 stycznia 2019 r telefonicznie i/lub  za pośrednictwem faxu : 61 835 16 53, 696484884  lub poczty mailowej wszn.poznan@wp.pl

Ilość miejsc jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie jest rejestrowane w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych.

W załączniku – formularz zgłoszenia

Szanowni Państwo – nasze szkolenia z uwagi na tematykę, zakres, cenę i kompetencje prowadzących są najbardziej optymalne na rynku!

Skorzystaj zatem z tej jedynej okazji.

 

ZAPRASZAMY!

Zarząd WSZN

Karta zgłoszenia na szkolenie – 10.01.2019 r

Zaproszenie