Szkolenie – 12.12.2018 r.

W związku z końcem roku i nachodzącym okresem rozliczeń, rozpoczynamy cykl szkoleń z zakresu księgowości – nie tylko dla księgowych.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu pod tytułem:

„Księgowość współwłasności i wspólnot mieszkaniowych –
problematyka zamknięcia roku obrachunkowego przy okazji
zmian wykładni norm prawnych przez Sąd Najwyższy
i Naczelny Sąd Administracyjny”,

 które odbędzie się w dniu 12 grudnia br. (środa) w godz. 10:00-16:00

Tym razem chcielibyśmy przekazać Państwu nieco wiedzy i doświadczeń, popartych praktyką i orzecznictwem  przed zamknięciem roku obrachunkowego.

Szkolenie organizowane jest we współpracy z  Międzynarodowym Instytutem Doradztwa Prawnego i Gospodarczego, Studiów i Doskonalenia Zawodowego „SZCZECHOWIAK-LEXCONSULTING”

Szkolenie poprowadzi

Rafał Szczechowiak szkoleniowiec, wykładowca akademicki UW, UE i WSB, wykładowca prawa administracyjnego, finansowego, podatkowego, bilansowego na aplikacji radcowskiej, adwokackiej i notarialnej, wspólnik zarządzający Kancelarii Prawno-Rachunkowej „TAXLEX-CONSULTING” Szczechowiak i Wspólnicy s.c., prezes Międzynarodowego Instytutu Doradztwa Prawnego i Gospodarczego, Studiów i Doskonalenia Zawodowego „SZCZECHOWIAK-LEXCONSULTING”, prof. nadz. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu , koordynator specjalności „ Podatki i Skarbowość”, biegły sądowy Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Zakres szkolenia

Obejmuje praktyczne zagadnienia, poparte interpretacjami organów podatkowych i orzeczeniami sądów w tematach:

 1. Rozliczenia współwłasności, a w szczególności  specyfika rozliczeń przychodów/wpływów i ponoszonych kosztów/wydatków przez współwłaścicieli oraz współwłaścicieli korzystających z nieruchomości na swoje potrzeby. Ustalanie wyniku finansowego i skutki podatkowe. Raz jeszcze metoda kasowa i memoriałowa – z definicji i praktyki. Orzecznictwo sądów powszechnych z praktyki biegłego sądowego. Wpływ umowy quoad usum na sposób rozliczeń współwłaścicieli.
 2. Rozliczenia Wspólnot Mieszkaniowych w kontekście zasad prowadzenia ewidencji pozaksięgowej kosztów w tym obowiązków podatkowych, przychodów i kosztów, korelacji wyników podatkowych
  i sprawozdań finansowych. Forma prawna prowadzenia księgowości – konieczność prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych – rozbieżności w orzecznictwie Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego. Interpretacja Ministra Finansów.
 3. Problematyki VAT – u, zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, rejestracji, definicji podatnika
  i płatnika – współwłasności i Wspólnoty Mieszkaniowe. Czy każda Wspólnota Mieszkaniowa jest obligatoryjnie podatnikiem VAT – najnowszy niekorzystny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 4. Pośrednictwa w dostawie mediów do lokali – sprzedaż, refaktura, podatek dochodowy i VAT – studium przypadków.
 5. Zasad rejestrowania w księgowości indywidualnych zobowiązań podatkowych właścicieli lokali
  w zakresie gospodarki odpadami – naliczony a zapłacony podatek, windykacja, a skutki podatkowe.
 6. Zasad tworzenia i rozliczania funduszu remontowego.
 7. Zasad pokrywania i rejestrowania kosztów innych niż media, a dotyczących indywidualnie właścicieli poszczególnych lokali (np. wymiana wodomierzy) – przychody i koszty podatkowe, VAT.
 8. Odpowiedzialności podatnika oraz osoby podpisującej deklaracje podatkowe i dokonującej rozrachunków publicznoprawnych oraz innych osób za przestępstwa lub wykroczenia skarbowe. Nowelizacja Kodeksu karnego skarbowego.
 9. Uszczuplenia zobowiązania podatkowego – fakty, interpretacje, sankcje. Zaostrzenie odpowiedzialności – penalizacja przestępstwa oszustwa podatkowego jako zbrodni w Kodeksie karnym tzw. nowelizacja Ziobry.
 10. Optymalizacji podatkowej zarządcy nieruchomości – leasing przed i po 1 stycznia 2019 r.
 11. Pytania i odpowiedzi.

Termin szkolenia:

12 grudnia 2018r – w godz. 10:00-16:00

Miejsce szkolenia :

Hotel Gaja

60-815 Poznań  ul. Gajowa 12

http://gaja-hotel.pl/lokalizacja

Odpłatność za szkolenie wynosi:

Dla członków WSZN – 50,00zł

Dla osób spoza Stowarzyszenia      –  249,00 zł (w przypadku zgłoszenia dwóch osób z tego samego podmiotu, odpłatność za drugą osobę wynosi 219,00 zł, w przypadku trzeciej i kolejnych – 199,00 zł)

(podane wyżej ceny są cenami brutto)

Płatne przelewem w terminie do 7 grudnia 2018 r. na konto Stowarzyszenia :

PKO BP XII/0 Poznań

 62 1020 4027 0000 1602 0488 3940

W ramach odpłatności otrzymają Państwo:

– praktyczne szkolenie realizowane przez uznanego wykładowcę i praktyka,

– aromatyczne przerwy kawowe,

– materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę,

– praktyczną wymianę doświadczeń w koleżeńskiej atmosferze,

– mnóstwo wybranych najistotniejszych informacji w związku ze zmianami przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami z ostatniego półrocza oraz tych, które przedsiębiorcom na pewno będą przydatne w codziennej pracy.

 

WAŻNE: ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o dokonanie potwierdzenia udziału w szkoleniu do dnia  7 grudnia 2018 r. telefonicznie i/lub  za pośrednictwem faxu : tel/fax 61 835 16 53,
tel. kom. 696 484 884  lub poczty mailowej wszn.poznan@wp.pl

Ilość miejsc jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie jest rejestrowane w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych.

W załącznikach:

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Zarząd WSZN