Szkolenie Wigilijne, 06 grudnia 2017

Zapraszamy na seminarium pt. “Zarządzanie nieruchomościami a praktyczne aspekty wejścia w życie Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”, które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2017 r. w Warszawie.

To niezwykle interesujące seminarium poprowadzi dla Państwa adwokat Wojciech Powroźnik  – aplikację adwokacką odbywał w Izbie Adwokackiej w Lublinie i ukończył ją złożeniem egzaminu adwokackiego w 2007 roku. Prowadzi własną Kancelarię Adwokacką oraz od 2007 roku stale współpracuje z Kancelarią Prawną Corpus Iuris Rotko i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Lublinie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Wierzymy, że temat przewodni spotka się z Państwa uznaniem i spełni Państwa oczekiwania, w świetle zmieniających się przepisów od 1 stycznia 2018 r.

Ze względu na zbliżające się wielkimi krokami Święta Bożego Narodzenia, seminarium będzie połączone z tradycyjną kolacją Wigilijną.

To już trzecia edycja seminarium połączonego z Wigilią.

Szczegóły na www.pfszn.pl

Karta zgłoszeniowa