Ubezpieczenie OC zarządców nieruchomości – 2015 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy.

W związku z podpisaną umową o współpracy pomiędzy Naszym Stowarzyszeniem a UNIQA S.A. o współpracy informujemy, że Zarząd Stowarzyszenia wynegocjował atrakcyjne warunki ubezpieczenia OC zarządcy Nieruchomości dla Naszych członków – zniżkę 50% składki wynikającej z wniosku ubezpieczenia.

Osoby, które będą chciały zawrzeć ubezpieczenie z taką zniżką, są zobowiązane wydrukować załączony WNIOSEK, wypełnić i złożyć, bądź przesłać do sekretariatu Stowarzyszenia, gdzie w ciągu 7 dni zostanie wystawiona polisa ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości. Polisa zostanie przesłana na adres wnioskodawcy.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Zbigniew Pogorzelski

Wniosek do pobrania