Walne zabranie członków WSZN – czerwiec 2013 r.

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Poznaniu zwołuje Walne Zebranie Członków WSZN, które w pierwszym terminie odbędzie się w dniu 07 czerwca 2013r (piątek) o godz.14:30.       W przypadku braku kworum  Zebranie  rozpocznie się   w drugim terminie o godz. 14:45 tego samego dnia.

Zebranie odbędzie się w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym Clip Development (dawniej TP S.A. EXPLORIS )  w     Kiekrzu     k/Poznania  ul. Nad Jeziorem 105. Walne będzie połączone ze szkoleniem i spotkaniem integracyjnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
 3. Sprawdzenie prawidłowości zwołania zebrania i jego prawomocności.
 4. Przyjęcie porządku zebrania.
 5. Wybór Sekretarza.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności przedstawione przez Prezesa WSZN.
 9. Sprawozdanie Skarbnika Stowarzyszenia z działalności finansowej.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 11. Informacja Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
 12. Podjęcie Uchwały Nr 1/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu.
 13. Podjęcie Uchwały Nr 2/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania Skarbnika.
 14. Podjęcie Uchwały Nr 3/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 15. Podjęcie Uchwały Nr 4/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 16. Podjęcie Uchwały Nr 5/2013 w sprawie przyjęcia planu finansowo-gospodarczego na 2013 r.
 17. Podjęcie Uchwały Nr 6/2013 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.
 18. Wolne głosy i wnioski.
 19. Zakończenie zebrania.

Po zakończeniu Walnego Zebrania Członków WSZN zapraszamy na cykl szkoleń oraz spotkanie integracyjne. Harmonogram wydarzeń znajdziecie Państwo poniżej:

I dzień:   07 czerwiec 2013 r. (piątek)

14:30 – 17:00: Walne Zebranie Członków WSZN (szerzej zawiadomienie),

17:30 – 19:30: prezentacje firm  oraz  szkolenie 1 i 2

20:00  –         : uroczysta kolacja i impreza integracyjna,

II dzień:  08 czerwca 2013 r. (sobota)

9:00 – 10:00: śniadanie  ( bufet szwecki )

10:00 – 13:00: szkolenie 3

13:00            : wydanie zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniach.

 

Koszt pobytu dla Członków naszego Stowarzyszenia (w tym szkolenie, uroczysta kolacja, bez noclegu) wynosi 100 zł, udział w szkoleniu dla Członków WSZN – 60,00 zł dla osób z poza Stowarzyszenia 100,00 zł

Rezerwacji noclegu prosimy dokonywać do dnia 03 czerwca br. – nr telefonu do recepcji Hotelu                 -61 848-29-01, 515 114 623,  email: recepcja@osk-kiekrz.pl

Ceny noclegu  ze śniadaniem: pok. 1 os  – 130,00 zł  , 2 os. – 200,00 zł  , 3 os – 295,00 zł

 

Nadmienić należy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez zarządców nieruchomości ( Dz.U.2008 Nr.80 poz.475) istnieje obowiązek stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych (co najmniej 24 godzinach edukacyjnych w roku).

Uczestnictwo w w/w szkoleniach gwarantuje uzyskanie 10 godzin edukacyjnych, udokumentowanych otrzymanym certyfikatem.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w w/w wyjeździe szkoleniowo-integracyjnym w terminie do dnia 03 czerwca 2012 r. telefonicznie lub za pośrednictwem faxu:61 835 16 53 , 696484884 albo poczty mailowej wszn.poznan@wp.pl .

Jednocześnie w terminie do dnia 03 czerwca 2012 r. prosimy o dokonanie wpłaty za udział w ww. wyjeździe na konto WSZN:

62 1020 4027 0000 1602 0488 3940

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w/w wyjeździe.

 

W imieniu Zarządu

Adam Skarzyński