Walne zebranie członków WSZN – 03 czerwca 2016 r.

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Poznaniu zwołuje Walne Zebranie Członków WSZN, które w pierwszym terminie odbędzie się w dniu 03 czerwca 2016 r o godz.14:00.
W przypadku braku kworum Zebranie rozpocznie się w drugim terminie o godz. 14:15 tego samego dnia.

Zebranie odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo – Konferencyjnym KIEKRZ ( dawniej TP S.A. EXPLORIS) w Kiekrzu k/Poznania ul. Nad Jeziorem 105. Będzie ono połączone ze szkoleniem i spotkaniem integracyjnym ( więcej informacji w załączonym piśmie).

 

Porządek obrad :

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
 3. Sprawdzenie prawidłowości zwołania zebrania i jego prawomocności.
 4. Przyjęcie porządku zebrania.
 5. Wybór Sekretarza.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności przedstawione przez Prezesa WSZN.
 9. Sprawozdanie Skarbnika Stowarzyszenia z działalności finansowej.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 11. Informacja Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu.
 13. Podjęcie Uchwały  w sprawie przyjęcia sprawozdania Skarbnika.
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 15. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 16. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Prezesa Stowarzyszenia.
 17. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia.
 18. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.
 19. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Sądu Koleżeńskiego.
 20. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowo-gospodarczego na 2016 r.
 21. Wolne głosy i wnioski.
 22. Zakończenie  zebrania

W imieniu  Zarządu

Adam Skarzyński

Prezes  WSZN