Walne Zebranie Członków WSZN

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 15 grudnia 2017 r. o godzinie 14:00 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków WSZN. W przypadku braku kworum Zebranie rozpocznie się w drugim terminie o godz. 14:15 tego samego dnia.

Miejsce zebrania:

Gimnazjum Nr 50 w Poznaniu
60-128 Poznań ul.P. Ściegiennego 10
(wjazd na parking od ul. Jarochowskiego )

Będzie ono połączone ze szkoleniem (więcej informacji na temat szkolenia w odrębnym piśmie) Przedmiotem NWZ będzie podjęcie Uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego skład Zarządu WSZN. Porządek obrad :

  1. Otwarcie zebrania
  2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
  3. Sprawdzenie prawidłowości zwołania zebrania i jego prawomocności.
  4. Przyjęcie porządku zebrania.
  5. Wybór Sekretarza
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  7. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego skład Zarządu WSZN.
  8. Zakończenie zebrania.

 

W imieniu Zarządu

Prezes Zarządu

Zbigniew Pogorzelski