Walne zebranie członków WSZN – czerwiec 2015 r.

Szanowni Państwo

Koleżanki i Koledzy

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Poznaniu zwołuje Walne Zebranie Członków WSZN, które w pierwszym terminie odbędzie się w dniu 12 czerwca 2015r. (piątek) o godz.14:30.
W przypadku braku kworum  zebranie rozpocznie się w drugim terminie o godz. 14:45 tego samego dnia.

Zebranie odbędzie się w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym Clip Development (dawniej TP S.A. EXPLORIS)  w Kiekrzu k/Poznania ul. Nad Jeziorem 105. Będzie ono połączone ze szkoleniem i spotkaniem integracyjnym ( więcej informacji w załączonym  piśmie).

Porządek obrad :

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
 3. Sprawdzenie prawidłowości zwołania zebrania i jego prawomocności.
 4. Przyjęcie porządku zebrania.
 5. Wybór Sekretarza.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności przedstawione przez Prezesa WSZN.
 9. Sprawozdanie Skarbnika Stowarzyszenia z działalności finansowej.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 11. Informacja Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie:

1)      przyjęcia sprawozdania Zarządu – Nr 01/2015,

2)      przyjęcia sprawozdania Skarbnika – Nr 02/2015,

3)      przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej – Nr 03/2015,

4)      udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia – Nr 04/2015,

5)      przyjęcia planu finansowo-gospodarczego na 2015 r. – Nr 05/2015

6)      zmiany Statutu WSZN oraz przyjęcia jego tekstu jednolitego – Nr 06/2015.

 1. Wolne głosy i wnioski.
 2. Zakończenie zebrania .

 

W imieniu Zarządu

Adam  Skarzyński

Prezes  WSZN