Walne zebranie członków WSZN – maj 2014

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Poznaniuzwołuje Walne Zebranie Członków WSZN, które w pierwszym terminie odbędzie sięw dniu30 maja2014r (piątek)o godz.14:30. W przypadku braku kworum  Zebranie rozpocznie się  w drugim terminie o godz. 14:45 tego samego dnia.

Zebranie odbędzie się w  Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym  Clip Development ( dawniej TP S.A.EXPLORIS )  w     Kiekrzu     k/Poznania  ul. Nad Jeziorem 105. Będzie ono połączone  ze szkoleniemi spotkaniem integracyjnym ( więcej informacji w załączonym  piśmie)

Porządek obrad :

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
 3. Sprawdzenie prawidłowości zwołania zebrania i jego prawomocności.
 4. Przyjęcie porządku zebrania.
 5. Wybór Sekretarza.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności przedstawione przez Prezesa WSZN
 9. Sprawozdanie Skarbnika Stowarzyszenia z działalności finansowej
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 11. Informacja Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
 12. Podjęcie Uchwały 01/2014  w sprawie  przyjęcia sprawozdania Zarządu.
 13. Podjęcie Uchwały02/2014w  sprawie  przyjęcia sprawozdania Skarbnika.
 14. Podjęcie Uchwały 03/2014w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania Komisji  Rewizyjnej.
 15. Podjęcie Uchwały 04/2014w  sprawie  udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 16. Podjęcie Uchwały 05/2014w sprawie  wyboru Prezesa  Stowarzyszenia
 17. Podjęcie  Uchwały 06/2014 w sprawie wyboru  Zarządu Stowarzyszenia
 18. Podjęcie  Uchwały 07/2014 w sprawie  wyboru Komisji Rewizyjnej
 19. Podjęcie Uchwały 08/2014 w sprawie wyboru Sądu  Koleżeńskiego
 20. Podjęcie Uchwały  09/2014 w sprawie przyjęcia planu finansowo-gospodarczego na 2014r
 21. Wolne głosy i wnioski.
 22. Zakończenie  zebania

 

Zbigniew  Pogorzelski

V-ce Prezes  WSZN