Władze

Prezes Zarządu Jolanta Rynarzewska
V-ce Prezes Zarządu
Ewa Kaczmarek
Skarbnik Aldona Stefaniak
Sekretarz Jacek Bujałowski
Członek Zarządu Jarosław Szymczak

 

Komisja Rewizyjna WSZN

Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej Ewa Smarsz
Zastępca Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej Wojciech Bagaziński
Członek  Komisji  Rewizyjnej Grażyna Manicka