SZKOLENIE -16.01.2020 – „WORK-LIFE BALANCE w praktyce zarządcy nieruchomości, czyli jak zachować zdrową, satysfakcjonującą równowagę oraz ZARZĄDZANIE – błędy i korekty dotyczące zarządzania czasem i zadaniami.”

Wielkopolskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości serdecznie zaprasza

do wzięcia udziału w szkoleniu pod tytułem:

„WORK-LIFE BALANCE w praktyce zarządcy nieruchomości, czyli jak zachować zdrową, satysfakcjonującą równowagę”

oraz

„ZARZĄDZANIE – błędy i korekty dotyczące zarządzania czasem i zadaniami.”

które odbędzie się w dniu 16 stycznia 2020 roku (czwartek) w godz. 10:00-16:00

 

Szkolenie poprowadzi

Agnieszka Harmak

Psycholog (w zawodzie od 1997-go roku). Absolwentka Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu oraz Studium Doktoranckiego Wydziału Nauk Społecznych UAM (tu: otwarty przewód doktorski).

Specjalista z zakresu:

 1. psychologii biznesu;
 2. psychologii pracy organizacji i zarządzania;
 3. psychologii społecznej
 4. oraz metodologii porównawczych badań międzykulturowych.

Wykładowca, konsultant organizacyjny, trener oraz specjalista ds. projektów szkoleniowych.
W dorobku (m. in.) 19 tysięcy przeszkolonych osób oraz 80 tys. osób (klientów) objętych indywidualnymi projektami doradczymi (w tym: doradztwo menedżerskie). Realizuje projekty dla biznesu, instytucji państwowych, samorządowych i pozarządowych, uczelni oraz sektora MŚP.

Autorka artykułów, doradczych programów komercyjnych, projektów biznesowych, naukowo-badawczych oraz materiałów naukowo-dydaktycznych z zakresu: psychologii pracy, organizacji i zarządzania, psychologii społecznej oraz psychologii międzykulturowej.

Doświadczenie trenerskie i akademickie w realizacji projektów przedakcesyjnych (THEMPUS-PHARE: Practising United Europe) oraz współfinansowanych w ramach programów EFS oraz  Departamentu Biznesu PARP.  Organizatorka międzynarodowych konferencji naukowych i projektów badawczych realizowanych (m.in.) przez Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej (w latach 2002-2009 Członek Zarządu Oddz.) Projektowała i realizowała badania w ramach programów: Indiana University of Pennsylvania (USA) oraz Collegium Polonicum: Europa-Universitaet Viadrina & UAM.

Zakres szkolenia

I. WORK-LIFE BALANCE w praktyce zarządcy nieruchomości, czyli jak zachować zdrową, satysfakcjonującą równowagę?

 • Pojęcia: samooceny i poczucia własnej wartości w kontekście zwiększania swoich kompetencji (zawodowych i społecznych).
 • Przyczyny braku motywacji – stres permanentny i adrenalinowy.
 • Przeciążenie kognicyjne w pracy zarządcy nieruchomości – patogeneza (przyczyny powstawania i zapobieganie).
 • Motywacyjny stres – “eustres”.
 • Aktywizowanie zasobów – neurogeneza w praktyce.
 • Zarządzanie własnym życiem – teoria 5-ciu kul.
 • Zjawisko Karoshi (tu: śmierci z przepracowania).
 • “10 przykazań zdrowia, rozwoju i satysfakcji WLB” w praktyce.

II. ZARZĄDZANIE – błędy i korekty dot. zarządzania czasem i zadaniami.

 • Alokacja czasu jako podstawowe narzędzie stymulowania aktywności.
 • Wywieranie wpływu: normatywne i informacyjne a zarządzanie zadaniami.
 • Zarządzanie sobą w czasie – cztery obszary efektywnego zarządzania swoim działaniem.
 • Matryca Eisenhowera w zarządzaniu.

Termin szkolenia:

16 stycznia 2020 r. – w godz. 10:00-16:00

Miejsce szkolenia :

Adam‘s Conference Center, ul. Matejki 62, 60-771 Poznań

http://www.konferencyjnecentrum.pl/

Odpłatność za szkolenie wynosi:

Cena – 450,00 zł (w przypadku zgłoszenia dwóch osób z tego samego podmiotu, odpłatność za drugą osobę wynosi 425,00zł, w przypadku trzeciej i kolejnych – 400,00zł)

(podane wyżej ceny są cenami brutto)

Dla członków WSZN – cena preferencyjna. Szczegóły można uzyskać w biurze Zarządu WSZN lub pod nr tel. 61 835 16 53, 696484884

Płatne przelewem w terminie do 14 stycznia 2020 r. na konto Stowarzyszenia :

PKO BP XII/0 Poznań

62 1020 4027 0000 1602 0488 3940

W ramach odpłatności otrzymają Państwo:

– praktyczne szkolenie realizowane przez uznanego wykładowcę i praktyka

– aromatyczne przerwy kawowe

– lunch

– materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę

– praktyczną wymianę doświadczeń w koleżeńskiej atmosferze

 

WAŻNE: ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o dokonanie potwierdzenia udziału
w szkoleniu do dnia  14 stycznia 2020 r. telefonicznie i/lub  za pośrednictwem faxu : 61 835 16 53, 696484884  lub poczty mailowej wszn.poznan@wp.pl

Ilość miejsc jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie jest rejestrowane w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych.
Po szkoleniu wszystkim uczestnikom zostaną wydane zaświadczenia.

W załączniku:

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROPOZYCJI SZKOLENIOWEJ:

W zakres pracy zarządcy nieruchomości wchodzi m.in.:

 • dbałość o prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości, ale także troska o stałe podnoszenie ich wartości rynkowej;
 • poza tym najlepsi zarządcy zajmują się także przygotowywaniem do efektywnego zarządzania budżetami operacyjnymi nieruchomości, obsługą księgową właścicieli i najemców, administrowaniem infrastrukturą techniczną budynku, optymalizacją kosztów oraz nadzorem nad działalnością firm serwisujących nieruchomość.

Dlatego jednym z zasadniczych staje się problem radzenie sobie z samym sobą – stresem czy wypaleniem zawodowym.  

Stąd proponowane szkolenie ma za zadanie:

 • przedstawić podstawowe kompetencje społeczne, zachęcając jednocześnie do rozwijania własnych umiejętności w tym zakresie (tu: jest to zadanie trudne, ale z pewnością przynoszące wiele korzyści, zarówno w pracy zawodowej, jak i życiu osobistym);
 • zachęcić do głębszego spojrzenia w głąb siebie i relacji interpersonalnych, z którymi mamy do czynienia w pracy.

CEL SZKOLENIA:

Wskazanie podstawowych sposobów rozwiązywania wybranych problemów psychospołecznych,
z którymi zarządcy nieruchomości mają na co dzień do czynienia.

 

ZAPRASZAMY!

Zarząd WSZN