XII kongres PFSZN – zaproszenie

Szanowni Koledzy i Koleżanki
Niezmiernie nam miło zaprosić Was już po raz drugi do Poznania, tym razem na XII
Kongres Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, organizowany
pod hasłem „Oszczędzanie, a nieruchomościami zarządzanie. ”
Mamy nadzieję nie zawieść Waszych oczekiwań. Merytoryczne, krótkie i treściwe prelekcje
poparte zostaną konkretnymi przykładami. Wraz z bagażem nowych doświadczeń zapewnimy
Wam pakiet świeżych pomysłów i gotowych rozwiązań przydatnych w Waszej pracy. Nad
przebiegiem Kongresu i jego rzeczowym poziomem czuwać będzie powołana w tym celu Rada
Programowa.
Nasi prelegenci i eksperci będą do Waszej dyspozycji przez cały czas trwania Kongresu.
Dla wiernych słuchaczy przygotowaliśmy wiele niespodzianek i przyjemnych upominków.
Dla wszystkich zainteresowanych zorganizowaliśmy uroczysty bankiet w wyjątkowym budynku –
„Iglicy” na terenie MTP.

program_kongresu