Poznań, 20 listopada 2013 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy !

 

Uprzejmie  informujemy, że w dniu 20 listopada 2013 r. ( środa) od  godz.13:00 do 18:00 odbędzie się szkolenie dla zarządców nieruchomości w ramach stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

 

Szkolenie zostało podzielone na dwie części:

 

Pierwszy wykład został poświecony:

 

„Ubezpieczeniom dla zarządców nieruchomości”

Ww. wykład został podzielony na następujące bloki tematyczne:

  1. Aspekty prawne związane z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości.
  2. Aspekty prawne związane z ubezpieczeniami nieruchomości (w tym odpowiedzialność cywilna oraz  ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych).

 

Prowadzącym wykład będą:  przedstawiciele Towarzystwa Ubezpieczeń UNIQA S.A.

 

Drugi wykład dotyczy:

 

„Omówienia problematyki odbioru odpadów komunalnych na terenie Miasta Poznania przed wejściem w życie ustawy „śmieciowej” oraz po jej wprowadzeniu z dniem 01 lipca 2013 r.”

 

Prowadzącym szkolenie będą: przedstawiciele firm zajmujących się wywozem odpadów komunalnych na terenie Miasta Poznania.

 

Miejsce szkolenia :

Gimnazjum Nr.50 w  Poznaniu

60-128 Poznań ul. P.Ściegiennego 10

( wjazd na parking od ul. Jarochowskiego)

 

Odpłatność za szkolenie wynosi :

1.  dla członków   WSZN                       –   50,00 zł

2.  dla osób spoza Stowarzyszenia      –  100,00 zł

 

Płatne przelewem w terminie do 18 listopada  2013r na konto Stowarzyszenia :

PKO BP XII/0 Poznań

 62 1020 4027 0000 1602 0488 3940

 

Potwierdzenie udziału w szkoleniu prosimy dokonać do dnia 18 listopada 2013r. telefonicznie, za pośrednictwem faxu : 61 835 16 53, 696484884  lub poczty mailowej.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez zarządców nieruchomości ( Dz.U.2008 Nr.80 poz.475) istnieje obowiązek stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych (co najmniej 24 godzinach edukacyjnych w roku).

Uczestnictwo w w/w szkoleniu gwarantuje uzyskanie 4 godzin edukacyjnych, udokumentowanych otrzymanym certyfikatem.

 

Z poważaniem

W imieniu Zarządu WSZN

Adam Skarzyński

Prezes Stowarzyszenia