Poznań, 6 lutego 2013 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Niezmiernie miło nam będzie po raz kolejny spotkać się z Wami na jednym z naszych cyklicznych szkoleń z zakresu rozliczeń rachunkowo-podatkowych we Wspólnotach Mieszkaniowych pod tytułem:

„Podatkowo-rachunkowe zamknięcie roku obrachunkowego 2012r we Wspólnotach Mieszkaniowych.

Nowelizacja przepisów podatkowych od 01 stycznia 2013r ”

ZAKRES

Intensywne zmiany podatkowe wprowadzane co rocznie przez Polski Rząd nie pozwalają nam pozostać obojętnym  również i w tym zakresie. Zachęcamy do utrwalenia sobie wiadomości i zapoznania się z nowościami w zakresie nastepujących bloków tematycznych:

 

  1. Status ewidencji rachunkowej Wspólnoty Mieszkaniowej
  2. Sprawozdanie  finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej
  3. Ustalenie dochodu podatkowego w Wspólnocie Mieszkaniowej – charakter zwolnienia podatkowego art.17 ust.1 pkt 44 CIT
  4. Nowelizacja ustawy  o podatku VAT od 01 stycznia 2013r

 

W przypadku szerszego zainteresowania konkretną tematyką/ szczegółem informujemy iż pytania można przesyłać na adres e-mail WSZN: wszn.poznan@wp.pl do dnia 25 stycznia 2013r

WYKŁADOWCA:

Szkolenie poprowadzi mgr Rafał Szczechowiak – wykładowca akademicki , biegły sądowy w zakresie zarządzania nieruchomościami, właściciel Kancelarii Prawno-Rachunkowej

TERMIN I MIEJSCE:

Szkolenie odbędzie się w dniu 6 lutego 2013r  (rozpoczęcie godz. 14:00 – zakończenie planowane na 18:30) w Gimnazjum nr 50 w Poznaniu przy ul. Ściegiennego 10 (wjazd na parking od ul.Jarochowskiego )

ODPŁATNOŚĆ:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

1)    dla Członków WSZN – 50,00zł,

2)    dla osób spoza WSZN – 100,00zł

 

Wpłaty należy dokonać na konto WSZN, ul. Kosynierska 10a w Poznaniu

nr 62 1020 4027 0000 1602 0488 3940

najpóźniej do dnia 04 lutego 2013 r.

 

ZGŁOSZENIE:

Prosimy osoby zainteresowane o zgłaszanie uczestnictwa telefonicznie lub faxem 61 835 16 53, 696484884 albo za pomocą poczty mailowej wszn.poznan@wp.pl w terminie do dnia 04 lutego 2013 r.

 

Nadmienić należy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez zarządców nieruchomości ( Dz.U.2008 Nr.80 poz.475) istnieje obowiązek stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych (co najmniej 24 godzinach edukacyjnych w roku).

Uczestnictwo w w/w szkoleniu gwarantuje uzyskanie 6 godzin edukacyjnych, udokumentowanych otrzymanym certyfikatem.

 

Zachęcamy Państwa również do zapisywania się do Newslettera – pozwoli nam to odwrotnie informować Was o każdej istotnej informacji umieszczonej na stronie internetowej WSZN.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

W imieniu Zarządu WSZN

Adam Skarzyński

Prezes Zarządu