SZKOLENIE 31-01-2019 r.

W odpowiedzi na postulaty zgłaszane w trakcie szkolenia z zakresu księgowości serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu i warsztatach pod tytułem:

„Sprawozdawczość związana z nieruchomościami praktycznie – formy opodatkowania i deklaracje”,

które odbędzie się w dniu 31 stycznia br. (czwartek) w godz. 10:00-16:00

Tym razem jak co roku wspólnie przygotujemy sprawozdanie Wspólnoty Mieszkaniowej w różnych wariantach oraz podsumujemy rozliczenia właścicieli nieruchomości. Pokażemy jak prawidłowo rejestrować i przedstawiać w sprawozdaniach obroty z tytułu kredytów inwestycyjnych, odszkodowań, funduszy celowych i rozliczeń mediów.

Szkolenie organizowane jest we współpracy z Międzynarodowym Instytutem Doradztwa Prawnego
i Gospodarczego, Studiów i Doskonalenia Zawodowego „ SZCZECHOWIAK-LEXCONSULTING”

Szkolenie poprowadzi

Rafał Szczechowiak

szkoleniowiec, wykładowca akademicki UW, UE i WSB, wykładowca prawa administracyjnego, finansowego, podatkowego, bilansowego na aplikacji radcowskiej, adwokackiej i notarialnej, wspólnik zarządzający Kancelarii Prawno-Rachunkowej „ TAXLEX-CONSULTING” Szczechowiak i Wspólnicy s.c., prezes Międzynarodowego Instytutu Doradztwa Prawnego i Gospodarczego, Studiów i Doskonalenia Zawodowego „ SZCZECHOWIAK-LEXCONSULTING”, prof. nadzw. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, koordynator specjalności „ Podatki i Skarbowość”, biegły sądowy Sądu Okręgowego w Poznaniu od 2008 roku.

Zakres szkolenia

 1. Działalność statutowa i pozastatutowa wspólnoty mieszkaniowej i ich wpływ na charakter rozrachunków:
 • należności z tytułu odsprzedaży mediów dostarczanych do lokali,
 • należności z tytułu zwrotu wydatków na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • należności z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością
 • kwestie prawnej możliwości doliczania do należności głównej odsetek za zwłokę
 1. Rozliczenie z właścicielami lokali nadwyżki bilansowej i straty bilansowej.
 2. Najnowsze orzecznictwo NSA w zakresie statusu Wspólnoty Mieszkaniowej jako podatnika podatku VAT.
 3. Możliwość korzystania ze zwolnienia przedmiotowego w CIT Wspólnoty Mieszkaniowej.
 4. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi według orzecznictwa NSA.
 5. Rozliczenie roczne współwłasności.
 6. Rozliczenie roczne Wspólnoty Mieszkaniowej na deklaracji CIT-8. Warsztaty praktyczne, wypełnianie deklaracji przy różnych konfiguracjach dochodu i straty z działalności statutowej
  i pozastatutowej.
 7. Zmiany w przepisach podatkowych od 1 stycznia 2019 roku.
 8. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

Termin szkolenia:

31 stycznia 2019 r. – w godz. 10:00-16:00

 

Miejsce szkolenia :

Adam‘s Conference Center

Matejki 62
60-771 Poznań

http://www.konferencyjnecentrum.pl/

 

Odpłatność za szkolenie wynosi:

Dla członków WSZN – 70,00 zł

Dla osób spoza Stowarzyszenia      –  299,00 zł (w przypadku zgłoszenia dwóch osób z tego samego podmiotu, odpłatność za drugą osobę wynosi 269,00 zł, w przypadku trzeciej i kolejnych – 239,00 zł)

(podane wyżej ceny są cenami brutto)

Płatne przelewem w terminie do 28 stycznia 2019 r. na konto Stowarzyszenia :

PKO BP XII/0 Poznań

62 1020 4027 0000 1602 0488 3940

 

W ramach odpłatności otrzymają Państwo:

 • praktyczne szkolenie realizowane przez uznanego wykładowcę i praktyka,
 • aromatyczne przerwy kawowe,
 • materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę,
 • praktyczną wymianę doświadczeń w koleżeńskiej atmosferze,
 • bieżące informacje na temat przygotowywanych zmian w przepisach,

WAŻNE: ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o dokonanie potwierdzenia udziału w szkoleniu do dnia  28 stycznia 2018 r. telefonicznie i/lub  za pośrednictwem faxu : 61 835 16 53, 696484884  lub poczty mailowej wszn.poznan@wp.pl

Ilość miejsc jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie jest rejestrowane w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych.

W załączniku – formularz zgłoszenia

Szanowni Państwo – nasze szkolenia z uwagi na tematykę, zakres, cenę
i kompetencje prowadzących są najbardziej optymalne na rynku!

Skorzystaj zatem z tej jedynej okazji.

ZAPRASZAMY!

Zarząd WSZN

ZAPROSZENIE

KARTA ZGŁOSZENIA